Home » Genealogie » Doopinschrijving van Jan van Meerten (1807-<1808)

Doopinschrijving van Jan van Meerten (1807-<1808)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Jan van Meerten (1807-<1808) weergegeven.1 Jan werd gedoopt op 3 mei 1807 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Lienden. Hij is geboren op 18 april 1807. Zijn vader was Frederik van Meerten (1766-1845) en zijn moeder was Luthera van de Peppel2 (1768-1830).3 Als getuige was Jacoba van Meerten (±1770-1852) aanwezig.4 Hoogstwaarschijnlijk is Jan als baby overleden want op 10 september 1808 wordt opnieuw een Jan geboren in dit gezin.

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier Lotje genoemd.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-frederik-van-meerten-1766-1845-en-luthera-van-de-peppel-1768-1830/.
  4. Jacoba was de zus van Frederik.