Home » Genealogie » Doopbewijs van Johanna van Meerten (1807-1858)

Doopbewijs van Johanna van Meerten (1807-1858)

Doopbewijs van Johanna van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Johanna van Meerten (1807-1858) weergegeven.1 Johanna werd gedoopt op 16 augustus 1807 en is geboren op 1 augustus 1807. Haar vader was Cornelis van Meerten (±1767-?) en haar moeder was Krijntje van Eck2 (±1758-1828). Er wordt geen doopgetuige vermeld. Uit de genealogische gegevens weten we dat Johanna op 19 maart 1829 te Lienden in het huwelijk is getreden met Dirk van Os (±1805-1877).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Hier Kreintje genoemd.