Home » Intelligent Design

Categoriearchief: Intelligent Design

De verbazingwekkende complexiteit van de moleculaire machine Topoisomerase II

Topoisomerase II is een belangrijk enzym in onze cellen. Speciaal ontworpen om knopen in DNA-strengen te ontwarren. Dr. Joseph E. Deweese promoveerde in 2009 op dit onderwerp. Hij verdedigde toen aan de Vanderbilt University zijn proefschrift met als titel ‘The DNA cleavage reaction of human type II topoisomerses’. Sindsdien heeft hij tientallen wetenschappelijke publicaties geschreven over dit belangrijke enzym. Dr. Deweese gaat uit van het klassieke scheppingsgeloof. Discovery Institute ziet samen met Deweese een aanwijzing voor Intelligent Design in deze moleculaire machine en maakte er, naar aanleiding van het werk van dr. Deweese, een korte clip over.1 Deze video delen we graag op onze website.2 Veel zegen bij het kijken! Verwonder u over de complexiteit, orde en schoonheid van Gods schepping!

Voetnoten

Het Informatie-Mysterie: Waar komt informatie vandaan? – Een video van Discovery Instituut

Informatie is de bouwsteen van het leven. Wat is de bron van deze informatie? Past dit bij een neodarwinistisch evolutionair proces of wijst het meer richting intelligent ontwerp? De onderstaande video van Discovery Institute gaat daar in deze 21 minuten durende documentaire op in. Aan het woord komen de wetenschappers dr. Stephen Meyer en dr. Douglas Axe. Degene die geen Engels kunnen verstaan kunnen bij instellingen kiezen voor de Nederlands ondertiteling.1

Voetnoten

Niets in de biologie heeft betekenis behalve in het licht van Intelligent Design – Hoogleraar ziet in oratie Goddelijk ontwerp als drempelconcept

Het is volgende maand drie jaar geleden dat prof. dr. Dirk T. Ubbink zijn inaugurele rede (of oratie) uitsprak. Hij deed dat bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Evidence-Based Medicine and Shared Decision-Making aan de Universiteit van Amsterdam.1 De rede werd uitgesproken op woensdag 21 november 2018 en is in die tijd aan mijn aandacht ontsnapt. Bijna drie jaar later wees een kennis mij via de e-mail op het bestaan van deze inaugurele rede en een bijzonder voorval daaruit. In deze rede wordt namelijk in één stelling een kort pleidooi gevoerd voor Goddelijk Ontwerp als drempelconcept. Intelligent Design als basis voor de biologie?

Oratie

In de oratie legt de geleerde uit wat de begrippen evidence-based medicine (EBM) en shared decision-making (SDM) inhouden. Daarnaast geeft hij aan waarom deze begrippen in de moderne gezondheidzorg essentieel zijn voor goede kwaliteit van zorg. In het algemeen een bijzonder lezens- of beluisterenswaardige oratie. Een pleidooi die bij de luisteraar het besef doet groeien dat deze begrippen uiterst belangrijk zijn voor de gezondheidszorg. Ook als dit uw achtergrond of specialisme niet is, is de oratie goed te volgen.

Drempelconcepten

Prof. Ubbink begint zijn oratie met de uitleg van een drempelconcept. Een drempelconcept legt de geleerde in navolging van Jan Meyer en Ray Land uit als ‘een poort die toegang geeft tot een nieuwe en voordien ontoegankelijke manier van denken, die noodzakelijk is om een vakgebied te doorgronden’. Of: ‘een principe dat je moet snappen om een vak (beter) te kunnen begrijpen en uit te oefenen’. Drempelconcepten hebben een aantal kenmerken, deze concepten zijn transformerend, onomkeerbaar, integratief en problematisch. Voor uitleg van deze begrippen leest u de oratie. Ubbink noemt verschillende drempelconcepten, maar deze valt extra op:

“En als laatste voorbeeld durf ik te stellen dat het accepteren dat er een Goddelijke designer bestaat van de aarde, het leven en het universum, i.p.v. een evolutietheorie, een enorme verrijking geeft van ons denken over, en inzicht in, ons bestaan.”

De hoogleraar ziet evidence-based medicine en shared decision-making ook als zulke drempelconcepten en werkt deze verder uit in het vervolg van zijn rede. Het vervolg laat ik aan de lezer. De oratie is hier te lezen en hier te beluisteren. Intelligent Design als drempelconcept, een waarheid als een koe. De geneticus Theodosius Dobzhansky zei het al, maar dan anders: ‘Nothing in biology makes sense except in the light of Intelligent Design’. Niets in de biologie heeft betekenis behalve in het licht van Intelligent Design.

Voor een inleiding op het concept Intelligent Design is hier de lezing van wetenschapsfilosoof en geoloog Carel de Lange (MSc.) te bekijken. De presentatie van een onlangs verschenen paper over fine-tuning in de biologie (de uitwerking van het drempelconcept Goddelijk ontwerp) werd op hetzelfde congres gepresenteerd door de bioloog dr. ir. Erik van Engelen. Deze lezing is hier terug te kijken.

Voetnoten

Congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ 2021 – 5. dr. ir. Erik van Engelen – Fine-tuning in de biologie: een peer-reviewed paper voor Intelligent Design

Op 26 juni 2021 organiseerden Fundamentum en Geloofstoerusting een congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ met als subthema ‘Intelligent Design’.1 Bacterioloog en dierenarts dr. ir. Erik van Engelen gaf een lezing met als titel ‘Fine-tuning in de biologie: een peer-reviewed paper voor Intelligent Design’.2 Veel zegen bij het kijken en luisteren! Vragen kunnen gesteld worden via het contactformulier: https://oorsprong.info/contact/.

Voetnoten

Congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ 2021 – 4. Carel de Lange (MSc.) – Intelligent Design: Is het wetenschappelijk?

Op 26 juni 2021 organiseerden Fundamentum en Geloofstoerusting een congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ met als subthema ‘Intelligent Design’.1 Geoloog en wetenschapsfilosoof Carel de Lange (MSc.) gaf een lezing met als titel ‘Intelligent Design: Is het wetenschappelijk?’. Veel zegen bij het kijken en luisteren! Vragen kunnen gesteld worden via het contactformulier: https://oorsprong.info/contact/.

Voetnoten

Studenten mogen geen congres over Intelligent Design organiseren op de campus

Enkele studenten van de Universidade do Algarve in Portugal wilden graag een eendaags congres organiseren over Intelligent Design. Uitnodigingen werden verstuurd naar prof. Marcos Eberlin (Campinas State University, Brazilië en CEO van de Brazilian Society of Intelligent Design), dr. Paul Nelson (Biola University) en dr. David Saravia (gastonderzoeker Universidade do Algarve en lid van de Brazilian Society of Intelligent Design). Het congres zou plaatsvinden op 23 oktober 2017 op het universiteitsterrein. Geen problemen, totdat…

Praia da Marinha bij Algarve (Portugal). Bron: Wikipedia.

Nummer één

…het congres werd aangekondigd in de media. Er ontstond een lobby die druk uitoefende op de universiteit om dit congres te annuleren. Op 22 september werd een bericht ontvangen dat de universiteit besloten had het congres geen doorgang te laten vinden op de campus. Een teleurstelling voor de studenten.

Nummer twee

Gelukkig gingen de studenten niet bij de pakken neerzitten en zochten ze naar een nieuwe locatie. Ze vonden deze als snel op het terrein van de University of Porto. Zelfs een personeelslid van de universiteit, professor Ribeiro, gaf aan een bijdrage te willen leveren op het congres. Het congres werd aangekondigd in de media. Opnieuw werd er druk uitgeoefend op de universiteit en in het bijzonder op prof. Ribeiro. De lobby werkte effectief, op 15 oktober (acht dagen voor het evenement) besloot de universiteit om dit congres te annuleren. De onderwijsman bij het Discovery Institute, Daniel Reeves, besloot om dr. Ribeiro te vragen naar de oorzaak van de annulering. Zij gaf in een mail aan dat ze informatie had gekregen van derden dat dit evenement geen wetenschappelijk evenement zou zijn. In een volgende mail wees Reeves erop dat het debat over ‘ontwikkeling of ontwerp’ al eeuwenoud is. Dat dit debat zowel filosofisch als wetenschappelijk is en daarmee waardevol voor de universiteit. Reeves gaf daarnaast aan dat de annulering een bedreiging is voor de academische vrijheid en de vrije uitwisseling van ideeën. Dr. Ribeiro ging in een volgende e-mail niet in op het bovenstaande, maar gaf aan dat het beter was geweest dat de universiteit de studenten vooraf had gevraagd naar de inhoud van de conferentie. Volgens haar is dit geen censuur, maar mag de universiteit zelf weten welke congressen er wel en niet gehouden worden. Reeves gaf in een volgende mail aan dat Ribeiro niet ingaat op zijn vragen en hij pleit voor een gelijke behandeling van allerlei soorten studenten. Ook in haar laatste mail ging Ribeiro niet in op de vragen van Reeves, maar zei ze dat de beslissing genomen was. Studenten mogen normaliter gratis gebruik maken van de faciliteiten, maar de universiteit heeft het recht om congressen te weren.

Nummer drie

Dr. Paul A. Nelson (links) spreekt met dr. Del Tackett (rechts) over informatie in programmeertaal. Bron: Screenshot uit ‘Is Genesis History – Volume 2 – Life & Design’.

De studenten moeten gedacht hebben ‘drie keer is scheepsrecht. Als we geen congres in Portugal mogen organiseren dan moeten we dat maar over de grens doen, in Spanje’. Zo gezegd, zo gedaan. Gulle donateurs zorgden ervoor dat de studenten een bus konden huren en alsnog een congres over Intelligent Design konden organiseren.1 Dit keer niet in een universiteitsgebouw, maar in een conferentieruimte van een hotel, Paradores León Hostal de San Marcos. De studenten moesten daarvoor in totaal wel ongeveer 2.000 kilometer rijden. Dr. Paul Nelson: “I am so proud of the students who climbed into a bus in Faro on Saturday morning, drove to Porto to pick up some friends, then on to León — and then went back again on the same night of the conference. That is an almost 2000-kilometer round trip.2 Universiteiten zouden met het oog op de multiculturele samenleving neutrale instellingen moeten zijn en geen filosofische en wetenschappelijke ideeën, zoals Intelligent Design, mogen weren. Of is alleen de naturalistische basisovertuiging op de universiteit toegestaan? Dat lijkt mij schadelijk voor de creativiteit in theorievorming en voor nieuwe ideeën die de wetenschap vooruit kunnen helpen. Het lijkt in de academische wereld een trend te worden om creationisten en ID’ers als ongewenst te zien en monddood te maken.3

Dit artikel verscheen eerder op de website van Logos Instituut en is met toestemming van de auteur overgenomen. Het originele artikel is hier te vinden.

PS: Op 26 juni 2021 organiseert Fundamentum samen met Geloofstoerusting een congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ met als subthema ‘Intelligent Design’. Zie hier voor meer informatie.

Voetnoten

Flyer congres ‘Bijbel & Wetenschap’ op 26 juni 2021

 

De flyer is hier in pdf-vorm te downloaden. Helpt u mee met de verspreiding? Meer informatie over het congres is hier te vinden. Met dank aan Gerda van de Werken (van wijdiezijn.nl) voor het ontwerpen van deze flyer