Home » Intelligent Design

Categoriearchief: Intelligent Design

Vuur in de nacht, christenvervolging en Intelligent Ontwerp – Bespreking ‘Vuur in de nacht’

“’Wil je dan niet weten waarom ik op de vlucht ben?’ ‘Natuurlijk wel,’ geeft Hamid eerlijk toe. ‘Maar je moet het mij alleen vertellen als je dat zelf echt wilt. Ik neem aan dat je voor de politie op de vlucht bent?’ Na een korte aarzeling knikt Malisa instemmend. ‘Maar ik heb niets verkeerds gedaan,’ zegt ze zacht.”

Aan het begin van ieder jaar presenteert Open Doors de bekende ‘Ranglijst Christenvervolging’. Deze lijst laat zien in welke 50 landen van de wereld christenen het zwaarst worden vervolgd om hun geloof. Het atheïstische Noord-Korea staat al jaren bovenaan de lijst van landen met de zwaarste vervolging. Fijn dat de christelijke politieke partijen (SGP, ChristenUnie en CDA) ieder jaar Kamervragen1 stellen aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.2 De christenvervolging in Iran (nummer 8 op de Ranglijst van 2021) inspireerde Janwillem Blijdorp om een boek te schrijven. Het tienerboek heeft als titel ‘Vuur over de stad’ en is in 2013 verschenen bij Uitgeverij Mes. Het boek is geschikt voor tieners vanaf 12 jaar.

De verhaallijn

Janwillem Blijdorp heeft een spannend maar ook wat tragisch boek geschreven over de christenvervolging in Iran. De hoofdpersoon, Arman, verhuist met zijn ouders van de stad Aligudarz3 naar de hoofdstad Teheran4. Zijn vader werkt namelijk voor de geheime dienst en heeft promotie gemaakt. Toch zijn Armans moeder en Arman zelf niet gelukkig met de verhuizing. Ze hadden meer ruimte in Aligudarz en moeten ook hun familie en vrienden achterlaten. Ze komen wonen naast Mailsa, de andere hoofdpersoon. Malisa en haar ouders zijn in het geheim overgegaan tot het christendom. Als moslim is dat in Iran streng verboden. De vader van Malisa is arts in een ziekenhuis. Op een dag ruikt de vader van Arman onraad, hij vermoedt dat de ouders van Malisa christen zijn en volgt hen op zondag naar de wekelijkse bijeenkomst. Niet veel later laat hij hen oppakken en martelen. Malisa weet, met behulp van Arman, te ontkomen doordat Arman haar op tijd waarschuwt en meeneemt. Via een omweg belanden Malisa en Arman in Urmia5. Uiteindelijk komen ook Malisa’s ouders toch nog redelijk onverwacht vrij. Armans vader blijkt namelijk spijt te hebben van zijn daad, die zijn gezin uit elkaar gerukt heeft. De christenen, Malisa en haar ouders, blijken goede invloed op hem te hebben gehad: hij wil ook méér van het christelijk geloof weten en uit de Bijbel gaan lezen. Naast dit bovenstaande verhaal, wat Janwillem Blijdorp veel levendiger en spannender heeft beschreven, kom je door het lezen van de voetnoten ook meer te weten over de Iraanse cultuur en de Islam.

Intelligent ontwerp

Gharani, de vader van Malisa, wordt verhoord door Mirkami, de vader van Arman. Er volgt een discussie. Mirkami: “Ik walg van mensen zoals jij (…). Je zou wijzer moeten zijn. Het christendom is iets voor vrouwen en mislukkelingen, niet voor mensen die gestudeerd hebben, zoals jij.” Gharani brengt daar tegenin dat zijn verhoorder dat verkeerd inziet. “Ik zie dagelijks in mijn werk (als arts, JvM) hoe prachtig God alles gemaakt heeft.” Mirkami is het daar niet mee eens, Allah heeft volgens hem alles prachtig gemaakt. “Ik had je wijzer gedacht, Abbas. Geen weldenkend mens gelooft toch dat een god zijn eigen zoon naar deze wereld zou sturen om de problemen van een ander op te lossen? Na dit leven volgt de afrekening. Gelovige mensen die zich aan de Koran en de sharia houden, komen uiteindelijk in de hemel, de rest wacht het vuur. Zo staat het in de Koran.” Gharani: “In de Bijbel staat dat niemand zelf de hemel kan verdienen, omdat we niet in staat zijn het goede te doen.” Mirkami kapt daarna het gesprek af: “Genoeg (…). Straks denk je dat je mij ook kunt bekeren tot het christendom.” Zo zien we dat we ook tegenover de Islam apologetische argumenten paraat moeten te hebben om te getuigen van de waarheid van het Christendom. Een goed boek hiervoor is ‘Allah of Jezus?’ van Nabeel Qureshi.6

Fijn dat Janwillem Blijdorp aandacht heeft voor apologetiek én dat hij Intelligent Ontwerp aanhaalt als een van de aanwijzingen voor de Ontwerper, de God van de Bijbel. Bij het lezen van dit boek zien we hoe bevoorrecht wij zijn in Nederland, of ligt dat toch anders? Laten we voor onze vervolgde medechristenen bidden of zij in deze verzoekingen staande zullen blijven.

Dit artikel werd geschreven in 2021.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022’. Dit opvoedings- en onderwijsproject is onderdeel van het jaarplan ‘Fundamentum 2022’. Het boek is hier opgenomen in de lijst van gelezen kinder- en jeugdboeken.

Voetnoten

“Zolang wetenschappers niets van een Architect willen weten zullen ze aan de gang blijven met dit model” – Bespreking ‘Boven tijd en toeval’

Ooit was er een Nederlandse Nobelprijswinnaar die vond dat je als fysicus wel een gespleten persoonlijkheid moest hebben om nog in God te kunnen geloven. Gelukkig heeft niet iedereen daar last van. Ruimtevaarders of mensen als Einstein worden veel meer gedreven door de verwondering over het heelal, de aarde, de natuur en de mens. Verwondering leert je om open vragen te stellen. Die zeggen vaak veel meer dan gesloten antwoorden. Bijvoorbeeld: hoe is het mogelijk dat een vogel beter navigeert dan onze TomTom? Wat zegt het ons dat DNA als genetische code een veel grotere informatiedichtheid heeft dan die van de geheugenchips in onze laptop? Vanuit deze open wetenschappelijke vragen zie je hoe onwaarschijnlijk ingenieus en superieur de natuur is. In hoeverre kunnen wij met noties als schepping en evolutie de wijze waarop het universum en de natuur in elkaar zitten volledig begrijpen? En hoe logisch is schepping of evolutie zonder Schepper? Uiteindelijk blijken al deze zaken een open geheim dat boven tijd en toeval staat.

De opzet van het boek

Arie Sonneveld is opgevoed met de Bijbelse leer van de schepping maar toen hij studeerde in Wageningen kreeg hij te maken met de leer van de evolutie.1 De vraag of wetenschap kan samengaan met schepping kwam toen in zijn leven centraal te staan. Daar heeft hij een leven lang over nagedacht en telkens kwamen er inzichten en ontdekken vanuit allerlei wetenschappelijke invalshoeken. Die ontdekkingen heeft hij vastgelegd in dit boek. Sonneveld laat zien dat de evolutie geen plan heeft en dus alles toevallig is ontstaan maar kan dat wel?

Aan het denken gezet

Hoe groot is de kans dat de planeet aarde zonder plan is ontstaan? Sonneveld vergelijkt de aarde met andere planeten waarop geen leven mogelijk is. Venus bijvoorbeeld is te heet. Andere planeten zijn weer te koud. De aarde zou zonder de dampkring gemiddeld -18 graden zijn. Nu houdt de dampkring de warmte vast.

  • De dampkring, of atmosfeer, is een dunne deken van lucht om de aarde. De dampkring is opgebouwd uit vier lagen: troposfeer, stratosfeer, mesosfeer en de ionosfeer.
  • De dampkring houdt onze planeet op een comfortabele temperatuur (ongeveer 15 graden). Het laat de warmte van de zon tot op de grond doordringen en verhindert dat de uitgaande warmte in de ruimte ontsnapt. De deken is dun in vergelijking met de aarde zelf. De aarde heeft een straal van gemiddeld 6370 kilometer. De atmosfeer is slechts gemiddeld duizend kilometer dik.2

De planeet aarde heeft allerlei hulpbronnen zodat er 8 miljard mensen op kunnen leven. Calvijn zou dit Gods Vaderlijke zorg noemen waarin alle mensen mogen delen. Zo’n imposant bouwwerk is boven tijd en toeval verheven.

Alles is altijd ingewikkelder

Arie Sonneveld laat in hoofdstuk 4 zien hoe de aarde is gebouwd uit bijzondere bouwstenen: atomen en moleculen. Sonneveld merkt terecht op: “Gezien het onvermijdelijke meer betawetenschapskarakter hiervan kan ik mij goed voorstellen dat je dit een meer ingewikkeld deel van het boek vindt” (p. 35). Bij de referenties verwijst Sonneveld naar de inaugurele rede van Han Zuilhof uit 2008 die de mooie titel heeft “Alles is altijd ingewikkelder“. Die rede gaat over het heelal. Zuilhof laat zien dat de zaken vaak ingewikkelder liggen en dat de wetenschap de neiging heeft de zaken te vereenvoudigen. Zo gaf Kepler het heliocentrische stelsel van Copernicus vereenvoudigd weer. Wie de materie die Sonneveld aansnijdt moet dus bedenken dat de werkelijkheid nog ingewikkelder is. De wetenschap is als de maker van een landkaart. Die kaart kan nuttig zijn om allerlei zaken in kaart te brengen maar is slechts een flauwe schaduw van de werkelijkheid. Kortom de wetenschap doet aan reductionisme, versimpeling om greep te krijgen om de werkelijkheid. De ingewikkeldheid van de werkelijkheid verklein de kans dat alles spontaan is ontstaan enorm. Het ontstaan moet wel boven tijd en toeval verheven zijn.

Je gaat het pas zien als je het doorhebt

Dit is een uitspraak van Johan Cruijff die Arie Sonneveld ter hand neemt om het wonder van de schepping te verduidelijken. Neem de fotosynthese. De bladgroenkorrels nemen zonlicht op en zetten kooldioxide (CO2) om in zuurstof (O2) en glucose. De planten voorzien ons dus van vitale zuurstof en nu komt het! Dit proces is namelijk vele malen efficiënter dan zonnepanelen. Bij zonnepanelen worden niet al de zonnestralen omgezet in energie. Bovendien zijn er vervuilende accu’s nodig. De plant heeft schone accu’s! en stel je nu eens voor dat de planten dit niet zouden hebben gekund dan zou er op aarde geen leven mogelijk zijn (p 90). Je gaat het dus pas zien als je het doorhebt. Hier zien we wat Calvijn Gods Vaderlijke zorg noemt die alle mensen raakt maar helaas niet iedereen onderkent en erkent. Ook het ontstaan van de primitieve cel is ingewikkelder dan wetenschappers kunnen bevatten. Een evolutiebioloog zegt van het DNA: “De oorsprong van het leven is de meest moeilijke problematiek voor een evolutiebioloog” (p 70)

Een te simpel en verouderd model

De kern van het boek is dat de wetenschap met de visie van Darwin werkt die eigenlijk niet past bij de kennis die we nu hebben. Michel Bahe sprak van Darwin’s Black Box. Het ontwikkelingsproces wat Darwin beschreef leek aannemelijk. Ook al zijn er geen tussenvarianten ontdekt. Deze zinnen zijn het die wetenschappers die met het systeem van Darwin werken aan het denken zouden moeten zetten: “Je zou kunnen zeggen dat Darwin er als eerste in slaagde een soort biologisch Theory of everything voor levende organismen te formuleren, iets wat Einstein zo’n 75 jaar later zelfs nog niet lukte voor de fysica van levenloze materie”. (…) “Nogmaals conceptueel is de evolutietheorie goed te volgen, ze gaat erin als koek. Maar niet alles is wat het lijkt. Vaak is het veel ingewikkelder. Naarmate we meer weten begrijpen we minder“.

Helaas werkt de wetenschap nog altijd met dit onhoudbare denksysteem wat niet anders is dan een versimpeling van de complexe werkelijkheid. Zolang wetenschappers niets van een Architect willen weten zullen ze aan de gang blijven met dit model. Dat neemt niet weg dat Sonneveld mijns inziens in elk geval een heel goede en sympathieke poging gewaagd heeft om hier wat aan te doen. Neem en lees zou ik zeggen.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van de auteur. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

De tong van de kolibrie onthult Intelligent Design

In de dvd ‘Flight: The Genius of Birds’ komt de kolibrie in beeld. Dit schattige vogeltje heeft een indrukwekkende tong. Een van de stokpaardjes van Intelligent Design. Bij verschijnen van de video werd dit stukje over de kolibrie op het YouTube-kanaal van de uitgever Illustra Media geplaatst. David Coppedge herinnerde ons vorige maand in een artikel op Evolution News & Science Today (een website van ID-denktank Discovery Institute) aan deze video (‘A Closer Look at Hummingbird Tongue Design‘). Met dank aan Illustra Media en Discovery Institute voor de video.

De menselijke gewrichten: Meesterwerken van techniek – Prof. dr. Stuart Burgess op het ID-congres van Discovery Institute

Prof. dr. Stuart Burgess sprak dit jaar op het congres voor Intelligent Design van de Amerikaanse denktank Discovery Institute. De titel van zijn lezing was ‘Why Human Skeletal Joints Are Masterpieces of Engineering. And a rebuttal of ‘bad design’ arguments‘. Burgess specialiseerde zich de afgelopen jaren onder andere in bio-inspiration en gewrichten, vooral met het oog op robotica. Hij publiceerde daarover, met anderen, in de wetenschappelijke literatuur met titels als ‘A Bio-Inspired Condylar Hinge for Robotic Limbs‘ (Journal of Mechanisms and Robotics) en ‘A review of linkage mechanisms in animal joints and related bioinspired designs‘ (BioInspiration & BioMimetics). Met dank aan Discovery Institute is de lezing opgenomen en kunnen die ook delen via deze website. De lezing is helaas in het Engels en bevat (nog) geen Nederlandstalige ondertiteling.

Evolutie of ontwerp? – Evolutiebioloog Ruben Jorritsma (MSc.) spreekt op 28 september 2022 D.V. voor Deventer Denkt

Deventer Denkt nodigt u 28 september uit voor een interessante avond over het onderwerp: evolutie of ontwerp? Door evolutiebioloog Ruben Jorritsma (MSc.).

Waar komen we vandaan?

Het antwoord op die vraag kan grote consequenties hebben voor hoe je in het leven staat. De meeste wetenschappers geloven in de evolutietheorie. En dat is niet voor niets: overeenkomsten tussen soorten lijken er duidelijk op te wijzen dat ze afstammen van een gemeenschappelijke voorouder. En fossielen schijnen aan te tonen dat het leven over miljoenen jaren langzaam is ontwikkeld.

Maar er zijn ook tegenargumenten: natuurlijke selectie is een traag en inefficiënt proces en is niet in staat het ingenieuze ontwerp van de cel te verklaren. Zijn we dan misschien toch geschapen door een intelligente Ontwerper? Ruben Jorritsma heeft evolutiebiologie gestudeerd aan Wageningen Universiteit.

Tijd

De avond duurt van 20:00 – 21:30 uur. De locatie gaat open om 19:30 uur en de lezing start om 20:00 uur. Na afloop van het praatje is er ruime gelegenheid voor het vraag- en antwoordgedeelte met de spreker.

Locatie

De gymzaal van Evangelisch Kindcentrum De Olijfboom. Enkdwarsstraat 2, 7413 TV Deventer.

10 minuten lopen vanaf het treinstation Deventer Centraal.

Parkeren

Je kunt onder andere bij de volgende locaties gratis parkeren.

1. Schurenstraat (bij Centrum voor Gezondheid Hoge Hond)
2. Schurenstraat 8 (achter het gebouw van het Apostolisch Genootschap)

Kosten

Toegang is gratis, wel is er een collecte om de onkosten te dekken. Aanmelden voor deze avond is niet nodig.

Deze informatie is afkomstig van de website Deventer Denkt. Hier is meer informatie te vinden over de organisatie en de avond(en).

Het wonder van het menselijk hart – Biochemicus dr. Michael Denton legt uit

Biochemicus en voorstander van Intelligent Design dr. Michael Denton legt in een korte video het wonder van het menselijk hart uit. Kijk en verwonder! Met dank aan Discovery Institute voor deze geanimeerde video.

De werkpaarden van de cel: Kinesinen – Intelligent Design in de biologische cel

In onze cellen gebeuren wonderlijke dingen. We zien Meesterwerken van micro-engineering. Neem bijvoorbeeld kinesinen. Dit zijn de werkpaarden van de cel. Kinesinen verplaatsen ladingen door de cel die vele malen groter zijn dan hun eigen grootte Dit vindt plaats via ‘lange’ transportbanden (microtubili). Kinesinen hebben twee ‘voeten’ die een vorm hebben van een nano-ei. Deze ‘bolvormige voeten’ kunnen ze verplaatsen en door de ene ‘voet’ voor de andere ‘voet’ te zetten ‘lopen’ ze over de microtubilus. Discovery Institute heeft hier een animatie van gemaakt. Wanneer u de Engelse taal niet machtig bent dan kunt u de Nederlandse ondertiteling aanzetten. Verwonder u over het intelligente ontwerp van onze Schepper!

Centrum voor Biocomplexiteit en Natuurteleologie opgericht in Oostenrijk

Wie meent of wenst dat de Intelligent Design beweging vrijwel uitgestorven is komt bedrogen uit en koestert valse hoop. De Intelligent Design beweging timmert de laatste jaren internationaal zelfs hard aan de weg. Twee jaar geleden werd er in Brazilië een nieuw centrum voor Intelligent Design opgericht.1 Van 29 mei tot en met 1 juni 2019 was het raak in Oostenrijk. In het Stadthotel Waidhofen an der Thaya werd een oprichtingsbijeenkomst georganiseerd door het Zentrum für BioKomplexität & NaturTeleologie. Drijvende krachten achter dit centrum zijn de Duitse paleontoloog dr. Günter Bechly en de microbioloog prof. dr. Siegfried Scherer.

De gasten arriveerden op woensdagmiddag en vertrokken op zaterdagmorgen. Donderdag en vrijdag stonden in het teken van presentaties. Zaterdag was er een paneldiscussie over toekomstige plannen van het centrum. Het Zentrum für BioKomplexität & NaturTeleologie, gesponsord door het Amerikaanse Discovery Institute, had diverse wetenschappers uitgenodigd op haar openingsbijeenkomst. Het was een besloten meeting met 31 deelnemers. Waarom besloten? Vanwege het feit dat Darwinsceptici in Europa veel tegenstand (ja, zelfs onderdrukking) te verduren krijgen. Om de deelnemers geen carrière schade op te laten lopen werden de namen van de deelnemers niet publiek bekendgemaakt.2 Achttien presentaties werden er gegeven. Van sommige deelnemers werd de presentatie opgenomen, anderen hebben aangegeven niet op video te willen worden opgenomen vanwege de bovenstaande voorzichtigheid.3

Het Zentrum für BioKomplexität & NaturTeleologie is een Europees Centrum, met Europese (vooral Duitstalige) wetenschappers en filosofen. Het centrum concentreert zich bijvoorbeeld op de volgende vragen: Kan het filosofisch naturalisme en materialisme alle natuurverschijnselen overtuigend verklaren? Hoe sterk is de basis van het populaire scientisme natuurwetenschappelijk en filosofisch? Is een teleologische visie op de natuur legitiem en natuurwetenschappelijk te onderbouwen? Ze geven aan geen politieke of religieuze positie in te nemen en werken daarom interkerkelijk en dwars door diverse partijverbanden heen. Het natuurwetenschappelijk onderzoek is open van opzet.

De activiteiten van het centrum zullen zich met name richten op de coördinatie van concrete onderzoeksprojecten, de bevordering van een open en academische discussie over naturalistische en teleologische interpretaties van de natuur en bewustwording van dit thema in Duitstalige landen.

Volgens het centrum zijn veel natuurwetenschappers tegenwoordig van mening dat de natuur alleen en volledig verklaard kan worden door toeval en onvermijdelijkheid. Het universum en de diversiteit van leven op aarde heeft daarom geen doel. “Het universum is uit het niets ontstaan en eindigt onvermijdelijk in een warmtedood. Menselijk bewustzijn en moreel gedrag zijn slechts een bijproduct van een blind evolutionair proces. Deze opvatting wordt vaak filosofisch naturalisme genoemd.” Volgens het centrum zijn er ook andere wetenschappers die deze overtuiging niet delen. Sommige van hen geloven dat wat we in de natuur waarnemen tot stand gekomen is door een Intelligente Oorzaak. Dat strekt zich uit van verschijnselen in het universum tot menselijk bewustzijn en moreel gedrag.4

Het is voor creationisten goed om dit onderzoekscentrum te volgen. Helaas zijn veel ID’ers de mening toegedaan dat deze aarde veel ouder is dan de Bijbel aangeeft en bijvoorbeeld het probleem van het lijden wordt niet altijd met de Bijbel in de hand opgelost. We kunnen tegen deze visie terechte theologische en geologische bezwaren hebben en we moeten die blijvend naar voren brengen als we in gesprek zijn met ID’ers. Gelukkig zijn er ook ID’ers die geloven dat de aarde jong is. De stelling is dat alle creationisten ID’ers zijn, maar niet alle ID’ers creationisten. In dat opzicht is het nuttig om naar de biologische ID-argumenten te kijken. Veel van deze argumenten zijn prima bruikbaar binnen een scheppingsmodel. Daarnaast leveren ID’ers stevige en vaak terechte kritiek op het naturalistische paradigma van universele gemeenschappelijke afstamming. Ook deze argumenten zijn bruikbaar. Ik feliciteer Bechly en Scherer met de oprichting van het Zentrum für BioKomplexität & NaturTeleologie. Ik hoop dat we in de toekomst nog veel van hen zullen horen en dat we het werk van dit centrum kunnen gebruiken om mensen te laten zien dat deze werkelijkheid ontworpen is. Zodat ook in academische kringen God grootgemaakt kan worden om Zijn daden.

Ik schreef dit artikel in 2019.

Voetnoten

Een academisch platform voor Intelligent Design in Brazilië

In 2017 werd in een Braziliaanse universiteit het Academic Center for Intelligent Design opgericht. Er wordt binnen dat centrum samengewerkt met de bekende ID-organisatie Discovery Institute uit Seattle. Dat laat de Mackenzie Presbyterian University in Sao Paulo weten op haar website.1

Vrijdag en zaterdag 5 en 6 mei 2017 werd het beoogde Academic Center. Het nieuwe centrum wil een interdisciplinair onderzoekscentrum zijn. Het doel is meer onderzoek te doen om daarmee meer argumenten te kunnen geven voor Intelligent Design. Een ander doel is om de relatie tussen wetenschap en cultuur (waaronder geloof en wetenschap) te verkennen. De voorzitter van het Discovery Institute, Steve Buri, noemt de oprichting een ‘mijlpaal in het debat over oorspongsvragen’. Vijdag 5 mei 2017 werd de receptie gehouden met de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Dit werd gevolgd door een conferentie, de volgende dag, waarbij dr. Axe, dr. Behe en dr. Miller samen met nog enkele Braziliaanse wetenschappers lezingen gaven rond het thema intelligent ontwerp.

Het academische plaform is een samenwerking tussen de Mackenzie Universiteit en de Brazilian Society of Intelligent Design. Deze laatste groep wordt geleid door dr. Marcos N. Eberlin, een (bio)chemicus. Deze geleerde is lid van de Braziliaanse Nationale Academie van Wetenschappen en heeft een indrukwekkende lijst van meer dan 900 publicaties op zijn naam staan.2 Volgens Eberlin is er in Brazilië een toenemende belangstelling voor Intelligent Design en is Brazilië er klaar voor om internationaal ook een steentje bij te dragen aan het debat over intelligent ontwerp in de natuur. Het Academic Center wil, om de meer dan 200 miljoen Brazilianen te bereiken, wetenschappelijk onderzoek doen, conferenties organiseren, boeken publiceren, programma’s voor de televisie en radio produceren en educatief materiaal maken.3

Volgens sommige sceptici is de ID-beweging ‘zo dood als een pier’. Dat lijkt meer een wens te zijn dan realiteit. Naast de oprichting van dit Academic Center worden er boeken gepubliceerd4, wereldwijd conferenties georganiseerd5 en wetenschappelijke papers geschreven6. Recent kwam een Duitse paleontoloog, dr. Günter Bechly, nog in het nieuws vanwege zijn overstap naar de ID-beweging. Dat kwam omdat hij materiaal van mensen achter de ID-beweging las en vervolgens door Gods Geest overtuigd raakte van het bestaan van God, de Schepper van hemel en aarde.7

Creationisten en ID

Hoe moeten creationisten omgaan met de ID-beweging? Veel ID’ers geloven toch dat de aarde miljarden jaren oud is? Dat klopt, een variatie aan overtuigingen kan zich vinden in de ID-gedachte. Zo zijn er onder hen oude-aarde-creationisten, jonge-aarde-creationisten, progressief-creationisten etc. Allen geloven ze dat er een intelligent ontwerp achter de levende natuur schuilgaat. Creationisten nemen afstand van de hoge ouderdom van de aarde die door veel ID-ers wordt verdedigd. Daarom zal er over de geologie en (sommige delen van) de theologie een verschil van mening bestaan. Deze verschillen moeten we niet wegpoetsen en zien als een luttel verschil van inzicht. Maar we moeten aan de andere kant ook niet het spreekwoordelijke kind met het badwater weggooien. Op het gebied van bijvoorbeeld de wetenschapsfilosofie en biologie zou ik het van harte toejuichen dat creationisten en ID’ers samen zouden werken.8 Want zowel creationisten als ID’ers geloven dat er een intelligent ontwerp ten grondslag ligt aan deze wereld. Creationisten gaan wel een stap verder en geloven dat er een persoonlijke, scheppende en onderhoudende God achter dat intelligent ontwerp zit. Hij heeft de aarde recent geschapen in zes dagen! En wij hebben het voorrecht dat we Zijn schepping kunnen en mogen onderzoeken, ‘overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek, in hetwelk alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen, namelijk Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, als de apostel Paulus zegt, Rom. 1:20 (…)’ (NGB artikel 2).9 Soli Deo Gloria!

Dit artikel schreef ik in 2017.

Voetnoten

De verbazingwekkende complexiteit van de moleculaire machine Topoisomerase II

Topoisomerase II is een belangrijk enzym in onze cellen. Speciaal ontworpen om knopen in DNA-strengen te ontwarren. Dr. Joseph E. Deweese promoveerde in 2009 op dit onderwerp. Hij verdedigde toen aan de Vanderbilt University zijn proefschrift met als titel ‘The DNA cleavage reaction of human type II topoisomerses’. Sindsdien heeft hij tientallen wetenschappelijke publicaties geschreven over dit belangrijke enzym. Dr. Deweese gaat uit van het klassieke scheppingsgeloof. Discovery Institute ziet samen met Deweese een aanwijzing voor Intelligent Design in deze moleculaire machine en maakte er, naar aanleiding van het werk van dr. Deweese, een korte clip over.1 Deze video delen we graag op onze website.2 Veel zegen bij het kijken! Verwonder u over de complexiteit, orde en schoonheid van Gods schepping!

Voetnoten