Home » Genealogie » Van Meertens in het ‘Archive Nordrhein Westfalen’ – Een overzicht

Van Meertens in het ‘Archive Nordrhein Westfalen’ – Een overzicht

De Grote Markt in Wesel, Duitsland. Bron: Wikipedia.

In het ‘Archive Nordrhein Westfalen’ bevinden zich enkele documenten met daarop informatie over de vroegere Van Meertens. De originele documenten heb ik nog niet gezien, dit overzicht is slechts een weergave van de documenten en alles wat er over deze documenten beschreven is.

Johanniter Orde

De Johanniter Orde is een Ridderlijke Orde. De orde werd in 1099 gesticht als ‘Ridderlijke Orde van het Hospitaal van Sint Jan’.1 Document 498 van de Johanniter Urkunden bevat twee namen van telgen uit het geslacht van Meerten. Het gaat om enige Pachters uit de Betuwe die 108 oude Schilden aan pachtkwantum moeten betalen aan het huis van de Johanniter Orde in Wezel. Het document is gedateerd op 25 oktober 1484 en is bezegeld door Ghevert (van) Meerten, Johan van Meerten en Johan van Eck. Mogelijk is Ghevert dezelfde als degene die getrouwd was met Christina van Cuyck. Johan van Meerten is mogelijk dezelfde als de broer van Dirck van Meerten (getrouwd met Christina van Eck). Het zou daarbij of daarnaast ook goed mogelijk de broer van Ghevert kunnen zijn. Johan van Eck zou de toekomstige schoonvader van Dirck van Meerten (getrouwd met Bertha van Eck) kunnen zijn.2

Medezegelaar

In document 209 van de Johanniter Urkunden wordt melding gemaakt van de verkoop van een ‘Kamp te Oemeren’ door Wouter Splynter van Grotevelt en zijn vrouw Gertrud aan de Commanderie van de St. Jan. Het stuk land wordt Haverschaer genoemd. De oorkonde is mede bezegeld door Dyrc van Aelst, Gosen van Meerten en Ott Lamp op st. Peters dach ad cathedram. De oorkonde wordt gedateerd op 22 februari 1405. 3

Berthold van Meerten

In document nummer 259 doet Berthold van Meerten, Willemszoon afstand van alle aanspraak om het land uit te breiden ten gunste van de Balier van Westfalen en de commandeur van Wezel, Johan Cruyze. Als medezegelaars worden Steven Doys van Voire en Ott Lamp genoemd. De oorkonde wordt gedateerd op 15 juni 1419. 4

Wraak

In de Assener Urkunden nummer 297 beloven de broers Johan en Arnt van Beynhem, bastaarden, aan jonker Werner van Palant, die hun zoon vanwege een geschil had gevangen genomen en op hun verzoek aan hen hadden vrijgelaten, eisen te stellen en wraak te nemen van deze gevangenschap. Op verzoek zijn Johan van Meerten en Johan van Leynden medezegelaars. Deze oorkonde wordt gedateerd op 27 april 1440 (‘op den zuevenendetwyntichsten dach van der maent Aprille’). 5

Commanderie van Wesel

In document 538 doet Derick van Meerten afstand het land dat toebehoort aan de Commanderie van Wesel in de Neder-Betuwe. Deze Johanniter Urkunde wordt gedateerd op 12 januari 1500 (‘sondaigs post epiphanie’). Vermoedelijk gaat het hier om Derick van Meerten die getrouwd was met Christian van Eck van Panthaleon. 6

Gebroeders Van Meerten

In document 268 van de Johanniter Urkunden wordt melding gemaakt van de gebroeders Van Meerten die 19 morgen land, samen met enkele goederen, in het Kerspel Ommeren overdragen aan het huis van de Johanniter Orde in Wesel. Het stuk land wordt Hasenscuer genoemd. Deze oorkonde wordt gedateerd op 15 april 1422 en bevat ook een zegel van de richter Jan van Wyc. 7

Feodale heren

In document nummer 109 van de Hueth Urkunden komt Gherit van Meerten voor. Heinrich van der Molen en hij verklaren als leenmannen dat de leen van Alyt van Baersdonck, weduwe van Brant van Brede te Zoelen vroeger aan Arnt van Arkel behoorde. De oorkonde wordt gedateerd op 25 maart 1420. 8

Kerstyn van Merten

In document 262 uit de Stadt Unna wordt Kerstyn van Merten, pastoor te Wickede genoemd. Hij treedt op als getuige bij de verkoop van een vicarie aan Johan Deymele door Albert Halinck en zijn vrouw. Het document dateert van 7 mei 1501. 9

Voetnoten

  1. Zie: https://www.johanniter.nl/orde/.
  2. https://www.archive.nrw.de/nl/archivsuche en dan zoeken op ‘Van Meerten’.
  3. https://www.archive.nrw.de/nl/archivsuche en dan zoeken op ‘Van Meerten’.
  4. https://www.archive.nrw.de/nl/archivsuche en dan zoeken op ‘Van Meerten’.
  5. https://www.archive.nrw.de/nl/archivsuche en dan zoeken op ‘Van Meerten’.
  6. https://www.archive.nrw.de/nl/archivsuche en dan zoeken op ‘Van Merten’.
  7. https://www.archive.nrw.de/nl/archivsuche en dan zoeken op ‘Van Merten’.
  8. https://www.archive.nrw.de/nl/archivsuche en dan zoeken op ‘Van Merten’.
  9. https://www.archive.nrw.de/nl/archivsuche en dan zoeken op ‘Van Merten’.