Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 68

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 68

“Sijn huijsvrou joffrou Maria van Cuijlenburgs en nu dat se norc twe mans gehadt hebbe hadde den 14 mert Anno 1523 deser werredt overleden ende inden Heere gerust en begraven bij haer dochter int vrouwe clooster buijten Uijteregt.

Deser Joncker Johan van Abcoude van Merthen is Anno 1580 beschreven inde Provintie van Uijteregt St. Nivius alle andere edele ende ridderschap.”

“Dit is vollije wapen van Abcoude van Merthen, gedaen Anno 1611 van Hilwics van Abcoude van Merthen inde staet tot ’t leijden.”

In de kantlijn staat één aantekening:

Aantekening 1:1579 oock geweest schepen der stat Uijteregt do du schout Jon. Nicolaes is Heijbos in deze biugts severe vinde ook weer schepen 1584.

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.