Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 67

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 67

“Dit haer schon goet naerliet behalven dat haer aen gestorven was, vanden huijse van Cuijlenburgs, waer bij hij verwekt heeft twe soonen ende vier dochteren.

Den oustie soon was genaemt Joncker Gerrit van Abcoude van Merthen waer vast vervolgst op sijn plaets.

Den twede soon was Joncker Errenst van Abcoude van Merthen en was inden jaerds 1514 kastelijs van Emelandt.

Die ouste dochter was haer naem jofferou Anna van Abcoude van Merthen was geestelicke jofferou tot vrouwe Clooster buijten de stadt Uijteregt alwaer se als costerinne van ’t clooster op paesdags Anno 1566 is overleden en inden Heere gerust du aldaer begraven.

Die andere dochteren sijn met haers vader Joncker Johan van Abcoude van Merthen maerschalk van der Horst ende Raet van den Bischop van Uijteregt Anno 1513 aen de pest op ’t Sloet van der Horst overleden ende begraven want hij daer woonde du maerschalk was.”

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.