Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 69

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 69

“Joncker Jan geneamt den jonge Jan van Abcoude van Merthen derden soon ofte ouste soon van de twede vrou van Joncker Errenst van Abcoude van Merthen stadt houder ende schout van Wijck te Deursteden du van jofferou Berta van Cuijlenburgs vrouwe van Essestijn.

Dese Joncker Jan wierde nacs sijn vaders ende moeders doodt genoemt Jan van Abcoude van Merthen van Essestijn, die als hij tot sijn jaeren gekomen was, en nict langer tot schol gelegt kost worden hem in dienst begeven van den Heere van Montfoort en diende hen voor edelman ons hem tie exerseren in adelicke scijten ende als hij een wijl tijt bij sijn heer gediendt hadde soo verliefde hij op de staet jofferou van de vrou van Montfoort.”

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.