Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 64

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 64

“De ouste dochter was genaemt jofferou Clara van Abcoude van Merthen die was geestiluke jofferou in ’t adelicke clooster van Sinservaes binnen Uijteregt alwaer datis Anno 1582 den 18 janirva priorinne overleden en inden HEERE gerust is nae dat sij geleeft hadde 85 jaerden en aldaer in haer clooster begraven.

De twede dochter was genaemt joffe. Judit van Abcoude van Merthen die was nonne ongewilt nocs in clooster te Wittevrouwe binnen Uijteregt en is aldaer nocs jons sijnde Anno 1514 overleden ende aldaer in haer clooster begraven.

De derde dochter was genaemt joffrou Hilwics van Abcoude van Merthen. Die is getrout aen Joncker Dircs van Oosterum daer verschijde kinderen bij geprokereert heeft het welke men verder sien kan int vervolgs vande familie en genealogie Van Oosterum op sijs plaets. Dese joff. Hilwics van Abcoude van Merthen is overleden kersavondt Anno 1575 en de bij haer ouders tot Wijck begraven.”

In de kantlijn staan twee aantekeningen:

Aantekening 1:Theodoor Dircs van Oosterums moeder was Maesen Stirftjbos die 4 november mede tot Wijck begraven met 8 quarting nogt hangst 1684.”
Aantekening 2:Nota voste.”

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.