Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 65

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 65

“Die huijsvrou van Joncker Willem van Abcoude van Merthen, en moeder van dese kinderen jofferou Wautera van der Haer is voor haer man dis 14 mert Anno 1524 overleden.

En haer man Joncker Willem van Abcoude van Merthen als hij oudt was geworden 84 jaer als stam du hooft vande sijne den 19 december Anno 1547 overleden en inden Heere gerust binnen bijde tot Wijck te Deurstede begraven in ’t vrije graft vandie van Abcoude van Merthen in de kerk van S. Jan Babtista voor ’t coor. Dese Jonc. Willem van Abcoude van Merthen is bekent voor den edelman Anno 1531 en als doen beschreven in de ridderschap van Uijtert.”

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.