Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 63

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 63

Den vierde soon was genaemt Jonc. Joost van Abcoude van Merthen die welke singel en onosil Anno. 1562 tot Wijck te Deursteden overleden is ende aldaer bij sijn voorouders begraven.

Den vijfde soon genaemt Jonc. Errenst van Abcoude van Merthen jong tot Uijtert scholgaende Anno overleden ende aldaer in ’t jofferou Clooster te Wittevrouwe begraven. Hij was gestorven aende pest.

Den sesde soon was genaemt Joncker Jan genaemt den jonge Jan van Abcoude van Merthen, was een jonk edelman van achtien jaerds is met verlof van sijs vader buijtens lants gerijst om wat te versoeken ende gekomen sijnde in hoogs Duijtslandt, in de abdie genaemt Tolaye daer hij kenisse hadde en wierden daer krank en is daer Anno 1530 overleden en in den HEERE gerust.

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.