Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 61

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 61

Welke inhout van aestie sij gebroeders ende susteren voerden voort gerichte van Wijck te Deursteden in ’t presentie van haers vader alsook beliefde als nu desen Joncker Errenst van Abcoude van Merthen dese sijne voor en uwe kinderen soo voorsichtelick haer goet bevelen hadde en sij samen wel te vrinden waeren is hij seer verblijt geweest over die goede obedientie van sijne kinderen diese hem als vader bewesen hebben daer nu seer oudt geworden sijnde is hij als stam en hooft van dese bransie Van Abcoude van Merthen.

Dieser werredt overleden en in den Heere gerust Anno 1508 en is tot Wijck te Deurstede in S. Jan Babtista kerk bij sijn vader en moeder ende sijn bijde huijsvrouwe begraven in des selfs groeven van die van Abcoude van Meerten voor ’t hooge coor.

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.