Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 62

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 62

Joncker Willem van Abcoude van Merthen den ouste soon van het eerste huwelick van Jonc. Errenst van Abcoude van Merthen en van joffrou Gerritie Grauwers die is geboore Anno 1460 die is met Elrinden Raet van wedersijts getrout aen jofferou Woutera van der Haer, dochter van Joncker Johan van der Haer, gebooren uijt adelicke huijse inde Provintie van Uijteregt en haer moeder Teijlinge uijten sien van de elusterste geslachten van Hollandt waer bij dese Joncker Willem geprokereert ses soonen en ’t dochter.

Den ouste soon Joncker Jan van Abcoude van Merthen als.

Den twede Joncker Gerrit die ongehout tot Romen is overleden Anno.

Den derde Joncker Frays van Abcoude van Merthen is conons tot Wijck te Deursteden overleden Anno 1545 begraven.

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.