Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 60

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 60

Doch is dese Jofferou Berta van Cuijlenburgs moeder van dese vier soonds overleden ende in den HEERE gerust Anno.

Als nu desen joncker Errenst van Abcoude van Merthen bijde sijn huijsvrouwen overleden waerden en van ider vier kinderen nachgelaeten en hij seer oudt geworden sijnde soo heeft hij tusschen die voor kinderen die hij geprokereert hadde bij jofferou Grauwers en die nae kinderen die hij geprokereert hadde bij jofferou Berta van Cuijlenburgs, die alle tot haere mondige jaerden gecomen waerden een vrindelics accoort willen maeken en heeft daer van oors een gerichteluke actie van laeten maeken voor de serafte van Wijck te Deurstedes van datuis Anno 1485 als

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.