Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 58

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 58

Die ouste dochter was haere naeme jofferou Haddwich van Abcoude van Merthen was priorine van ’t Clooster tot Wijck te Deurst. En is dat overleden op den 22 jul. Anno 1531.

Die twede dochter was genaemt jofferou Johanna van Abcoude van Merthen die is getrout geweest aen de Heer en JM Jacop Preijs van Dolre raet van sijn genade den vorst Bischop van Uijteregt. Julij is overleden als weduwe Anno 1548 tot Wijck te Deurstede en aldaer bij haer ouders begraven.

En haer moeder jofferou Gerritie Grauwers is overleden en in den Heere gerust den 7 april Anno 1467 en is mede tot Wijck te Deursteden int Graeft voornoemt van die van Abcoude van Merthen begraven.

En Joncker Errenst van Abcoude van Merthen wedewenaer wesende van joff. Gerritie Grauwers en vader van sijn vier kinderen weder hertrout den.”

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.