Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 57

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 57

En sijn bijde begraven tot Wijck te Deurstede in ’t graft voor ’t hooge koor van S. Jan Babtista kerk.

Joncker Errenst van Abcoude van Merthen den ouste soon van Jonc. Johan van Abcoude van Merten en van jofferou Taets van Amerongen was mede stadthouder en richter en schout van Wijck te Deurstede in des vaders plaats. Die troude met Elrindeln Rait jofferou Gerritic Grauwers dochter van joncker Johan Grauwers en van joff. Gomeneys een familie uijt de Provintie van Uijtert waer hij geprokereert heeft twee soonen en twee dochteren.

Den ouste soon was sijn naeme Joncker Willem van Abcoude van Merthen als.

Den twede was genaemt Joncker Johan die een geleert edelman was die naemaels vierde Maerschalk van der Horst, ende Rait vande vorst Bisschop van Uijterecht en is dat ongetrout overleden.”

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.