Home » Genealogie » Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 59

Transcriptie boek ‘Genealogie Van Abcoude van Meerten’ – Pagina 59

“Aen jofferou Berta van Cuijlenburgs dochter van Joncker Hubert van Cuijlenburgs ende van jofferou Truiden hij was ridder du Heer van Essestijn waer bij hij dan geprokereert heeft vier soonen. Als:

Den ouste genaemt Joncker Johan van Abcoude van Merthen waer was op sijn plaets.

Den twede genaemt Jonc. Errenst van Abcoude van Merthen is geestilic geworde en gegaen inde ordere van S. Jans HEERE in de Baliarije van Sint Catirine binne der stadt van Uijterecht, alwaer door sijn vroom leven van de Baliarije en Commandieren geronu en genomineert is te wesdu commandder van Buiten, al waer hij Eerhis geregeert heeft ende sijn leven geeijndicht Anno 1535 overleden.

Den jongste soon genaemt Joncker Frederic van Abcoude van Merthen is oudt sijnde over sijn sestich jaers ongehout deser werrdet overleden du inden Heere gerust tot Wijck te Deurstedes den 20 sept. Anno 1539 en aldaer bij sijs vader en voorouders begraven.”

In de kantlijn staan twee aantekeningen:

Aantekening 1:1495 was sij sijnen fiffit joffrou te Koningsvelt du Holant joff. Essestijn genaemt.
Aantekening 2:Johan, Errenst, Cnelis, Frederic.1

Noot van de redactie: De transcriptie van deze pagina is (nog) niet gecontroleerd door derden. Voelt u uzelf vrij om wijzigingsvoorstellen door te geven via ons contactformulier.

Voetnoten

  1. Vermoedelijk zijn dit de vier zoons. De auteur noemt er slechts drie in zijn lopende tekst, maar geeft wel aan dat Ernst van Abcoude van Meerten vier zonen heeft gekregen uit dit huwelijk.