Home » Genealogie » Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (8) Het rouwbord van Geertruida Dorothea van Goltsteijn (?-1723)

Spitten in het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (8) Het rouwbord van Geertruida Dorothea van Goltsteijn (?-1723)

Het wapenboek van Maximiliaan Louis van Hangest d’Yvoy (1753-1831) geeft een schat aan informatie over glazen, graven en wapen- en rouwborden. Veel van deze informatie is door de achterliggende oorlogen verloren gegaan, maar dankzij het wapenboek Van Hangest d’Yvoy kan er een reconstructie worden gemaakt. In deze serie wil het wapenboek doorkruisen op telgen uit het geslacht Van Meerten. Ervan uitgaande dat de copyright verstreken is, heb ik specifieke uitsneden gemaakt.1 Het boek is te bezichtigen via het ledendeel van Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW).2 De achtste bijdrage in deze serie gaat over het rouwbord van Geertruida Dorothea van Goltsteijn.

Het rouwbord van Geertruida Dorothea van Goltsteijn was te vinden in kerk van Jutphaas. De tekst op het rouwbord luidt “O 6 februari 1723”. In het midden zien we in een gedeeld schild de familiewapens Bartolotti en Van Goltsteijn. Geertruida Dorothea was getrouwd met Johan Baptista Bartolotti van den Heuvel (1644-1703). Aan de linkerkant van dit rouwbord zien we de wapens van: Van Goltsteijn, De Cock van Delwijnen, Van Meeckeren, Tempier, Van Egmont, Van Meerten, Schull, en Van den Bosch. Aan de rechterkant zien we de wapens van: Van Brakell, Millinck, Van Meerten, Vaeck, Van Bremt, Van Eck en Van Wees. Naast dit rouwbord heeft Van Hangest D’Yvoy een rouwbord getekend van de echtgenoot van Geertruida Dorothea van Goltsteijn. De wapens Tempier en Van den Bosch horen bij de Van Brakell-kant (rechts). De wapens van De Ruijter en Van Eck horen juist aan de linkerkant. Hij overleed op 5 januari 1703, maar zijn bord laten we hier rusten.

Uitleg: Geertruida Dorothea van Goltsteijn was een dochter van Adriaan Johan van Goltsteijn en Catharina van Brakell. Vader Adriaan Johan was de zoon van Johan van Goltsteijn en Geertruid de Cock van Delwijnen. Opa Johan was een zoon van Willem van Goltsteijn en Catharina van Meeckeren. Oma Geertruid was een dochter van Gijsbert de Cock van Delwijnen en Maria van Meerten.3 Overgrootvader Willem was een zoon van Johan van Goltsteijn en Hendrieke bastaarddochter Van Egmont. Overgrootmoeder Catharina was een dochter van Rense van Meeckeren en Elisabeth Schull. Overgrootvader Gijsbert was een zoon van Johan de Cock van Delwijnen en Anna de Ruijter. Overgrootmoeder Maria was een dochter van Dirck van Meerten en Bertha van Eck van Panthaleon.4 De vrouwelijke lijn was via moeder Catharina van Brakell, zij was een dochter van Johan van Brakell en Hendrike van Millinck. Opa Johan was een zoon van Lodewijk van Brakell en Catrina Tempier. Oma Hendrike was een dochter van Johan van Millinck en Margarita Vaeck. Overgrootvader Lodewijk was een zoon van Johan van Brakell en Johanna van Meerten.5 Overgrootmoeder Catrina was een dochter van Gerard Tempier en Helena van den Bosch. Overgrootvader Johan was een zoon van Lambrecht van Millinck en Anna van Bremt. Overgrootmoeder Margarita was een dochter van Hendrick Vaeck en Anna van Wees.6

Voetnoten

  1. Mocht het anders liggen dan laat ik mij graag hierover informeren.
  2. https://www.knggw.nl/raadplegen/wapenboeken/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-maria-van-meerten-en-gijsbert-de-cock-van-delwijnen-1575/.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-dirck-van-meerten-1568-en-bertha-van-eck-van-panthaleon-1531/.
  5. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-johanna-van-meerten-1600-en-johan-van-brakell-1580/. Haar ouders Dirck en Bertha worden hierboven genoemd.
  6. De kwartierstaat van dit rouwbord is hier te vinden: https://oorsprong.info/een-laat-17e-eeuwse-kwartierstaat-en-het-geslacht-van-meerten/.