Home » Genealogie » Overlijdensakte van Adriana Catharina van Meerten (1843-1868)

Overlijdensakte van Adriana Catharina van Meerten (1843-1868)

Overlijdensakte van Adriana Catharina van Meerten (1843-1868) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Delft.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Adriana Catharina van Meerten (1843-1868) weergegeven.1 Op 19 december 1868 om half elf in de ochtend verscheen de heer Hermanus Hartogh Heijs (1839-1889) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Delft om aangifte te doen van het overlijden van zijn vrouw. De ambtenaar in functie was wethouder Aart van der Leeuw (1818-1892). Hermanus was negen en twintig jaar oud en scheepsbouwmeester van beroep. Hij deed de aangifte samen met zijn vader de heer Hermanus Hartogh Heijs (1811-1892), zeven en vijftig jaar oud en fabrikant van beroep. De eerste aangever was dus de echtgenoot en de tweede aangever de schoonvader van de overledene. Zij verklaarden dat Adriana Catharina op 18 december 1868 om acht uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van vijf en twintig jaar. Adriana Catharina was particuliere, geboren te Delft en woonachtig aan de Markt (wijk vier nummer 367) te Delft.2 Zij was de echtgenote van de heer Hermanus Hartogh Heijs en een dochter van de heer Huibert Eliza van Meerten (1803-1890) en Dina van der Willigen (1814-1891).3 Huibert Eliza was distillateur van beroep en het echtpaar woonde te Delft.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Delft, overlijdensakten, 1843, aktenummer 682. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Delft: www.stadsarchiefdelft.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-adriana-catharina-van-meerten-1843-1868/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-hubertus-eliza-van-meerten-1803-1890-en-dina-van-der-willigen-1814-1891/.