Home » Genealogie » Doopbewijs van Jantje van Meerten (1784-?)

Doopbewijs van Jantje van Meerten (1784-?)

Doopbewijs van Jantje van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Jantje van Meerten weergegeven.1 Jantje is gedoopt op 28 maart 1784 en is geboren op 26 maart 1784. Haar vader was Herbert van Meerten (?-?) en haar moeder Gerritje van Meerten (?-?). Als doopgetuige was Jantje van Koukerken aanwezig.2 Uit de genealogische gegevens blijkt dat zij op 7 maart 1813 te Amsterdam in het huwelijk trad met Lodewijk Kiesel (±1784-?).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het is de auteur nog onbekend hoe Jantje verwant is aan dit gezin. Ze komt nog twee keer als doopgetuige voor: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-rijkske-van-meerten-1780-1825/ en https://oorsprong.info/neeltje-van-meerten-%c2%b11743-1812-doopgetuige-bij-de-doop-van-dirk-de-haas-1776-1855/.