Home » Biologie » Programma ‘Origins 2023’ bekendgemaakt – Wetenschappelijk nadenken over geschapen soorten

Programma ‘Origins 2023’ bekendgemaakt – Wetenschappelijk nadenken over geschapen soorten

Ieder jaar organiseren Creation Theology Society (CTS), Creation Geology Society (CGS) en Creation Biology Society (CBS) een congres over geloof en wetenschap. De abstracts van de presentaties op deze conferenties worden gepubliceerd in de afzonderlijke journals van de organisatie. De conferenties zijn de moeite van een bezoek waard.1

Dr. Steven Austin houdt zaterdag voor theologen, geologen en biologen een lezing met als titel ‘Dead Sea Water Levels Signal Historic Climate Change Synchronizing Amazingly with Bible History‘. Bron: Pixabay.

Dit jaar is het programma vrij laat bekend gemaakt en wordt er niet veel informatie vrijgegeven. Het congres hoopt morgen plaats te vinden in een van de gebouwen van Cedarville University. Dit congres wordt voorafgaande aan de International Conference on Creationisme (ICC) gehouden. Op deze website hebben we deze maand al meer geschreven over de ICC. Het programma van zaterdag start om één uur in de middag (plaatselijke tijd) en loopt tot half negen in de avond. Er wordt gestart met een welkomswoord en diverse aankondigingen. Daarna wordt er een half uur gesproken over ‘Future Leaders in Creationism’. Een belangrijk thema: wie zijn de opvolgers en hoe rusten we de nieuwe generatie creationistische wetenschappers toe. Om 2 uur beginnen de presentaties van de Creation Theology Society. Uit een vorig bericht weten we dat deze presentaties als thema ‘Created Kinds’ hebben.2 Om half vier is er een pauze van een half uur. Daarna zal de geoloog dr. Steven Austin, vanuit de Creation Geology Society, een uur lang een presentatie geven over de veranderingen in de zeespiegel van de Dode Zee door de jaren heen. Deze historische klimaatveranderingen zijn, volgens dr. Austin, opvallend goed met de bijbelse geschiedenis te synchroniseren. Of deze lezing opgenomen wordt of als paper gepubliceerd wordt is mij niet bekend. Om vijf uur is het tijd voor een diner (hoewel het diner niet inbegrepen is). In de avond wordt twee uur lang aandacht besteed aan ‘Fellowship Time and Research Discussions’. Eveneens belangrijk voor de progressie van het creationistisch-wetenschappelijk onderzoek.3

Hoewel er dus niet zoveel bekend is gemaakt, lijkt het een interessant programma te worden. We zien uit naar de uitwerking van het programma. De presentaties van de Creation Theology Society worden D.V. in het derde volume van de Journal of the Creation Theology Society4 gepubliceerd.

Voetnoten

  1. Zie ook het bericht van vorig jaar over dit congres: https://oorsprong.info/creationistische-academici-presenteren-deze-maand-onderzoekswerk-op-de-jaarlijkse-origins-conference/. Helaas heb ik toen, door zorgvolle omstandigheden, de abstracts niet kunnen samenvatten.
  2. Zie hier voor meer informatie: https://oorsprong.info/voorlopig-programma-van-de-international-conference-on-creationism-icc-online-veel-angelsaksisch-creationistische-wetenschappers-aanwezig/.
  3. Het programma is ook hier te raadplegen: https://bsg.clubexpress.com/content.aspx?page_id=22&club_id=201240&module_id=613368.
  4. Over het eerste volume heb ik hier al wat geschreven: https://oorsprong.info/creation-theology-society-brengt-nieuw-tijdschrift-uit-fonteinen-des-groten-afgronds-en-de-sluizen-des-hemels-genesis-711-het-centrale-thema/. Waar het tweede volume over gaat is mij (nog) niet bekend.