Home » Biologie » Stamelen – Een kort briefje in het Reformatorisch Dagblad

Stamelen – Een kort briefje in het Reformatorisch Dagblad

Het is bemoedigend dat een wetenschapper bij het stamelen over Gods schepping rekening wil houden met een kosmische zondeval (RD 29-6). Het evolutionaire denken doet dat namelijk niet. Wanneer we geen rekening houden met de schepping en de zondeval wordt ons beeld van de werkelijkheid diffuus. Een wetenschappelijk vertroebeld beeld zal ons geen juiste informatie kunnen bieden over deze werkelijkheid. Vanuit de bril van schepping en zondeval kan nog gewezen worden op intelligent ontwerp bij insecten. We verwonderen ons dan over het metamorfoseproces van een vlinder, de tandwielstructuren van het insect Issus coleoptratus, het migratiepatroon van de monarchvlinder en de facetogen van een vlieg. Meer voorbeelden hiervan zijn te vinden in het boek God & the World of Insects onder redactie van de entomologen Josh Shoemaker (MSc.) en dr. Gary Braness. Met intelligent ontwerp in gedachten lijkt een ‘lastige’ vlieg doodslaan erger dan het onklaar maken van een geavanceerde minidrone.

Dit korte briefje is geschreven naar aanleiding van de bijdrage van dr. ir. Erik van Engelen over onze houding tot de minste schepselen. Dit artikel is hier te lezen.