Home » Genealogie » Overlijdensakte van Maria van Meerten (1878-1880)

Overlijdensakte van Maria van Meerten (1878-1880)

Overlijdensakte van Maria van Meerten (1878-1880) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Maria van Meerten (1878-1880) weergegeven.1 Op 2 februari 1880 verscheen Ruth van Meerten (1826-1890) voor de burgerlijke stand in de Gemeente Kesteren om aangifte te doen van het overlijden van zijn dochter. Ruth was drie en vijftig jaar oud en gepensioneerd militair. Hij deed de aangifte samen met Lourens Johannes Hooisma (1843-1906), zes en dertig jaar oud en veldwachter van beroep. Zij verklaarden dat Maria op 1 februari 1880 om zeven uur in de avond is overleden te Opheusden. Maria is geboren op 27 februari 18782 en is een dochter van de eerste aangever en Dora Peters (1850-1892), werkster van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, overlijdensakten, 1880, aktenummer 14. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-maria-van-meerten-1878-1880/.