Home » Genealogie » Overlijdensakte van Jannigje Timmer (1790-1865)

Overlijdensakte van Jannigje Timmer (1790-1865)

Overlijdensakte van Jannigje Timmer (1790-1865) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Buren.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jannigje Timmer (1790-1865) weergegeven.1 Op 22 september 1865 verscheen Jan Dirk van der Heijden (1827-1898) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeenten Buren om aangifte te doen van het overlijden van zijn moeder. Jan Dirk was acht en dertig, arbeider van beroep en zoon van de overledene. Hij deed de aangifte samen met Gerrit Jan Reinds (1827-?), zeven en dertig jaar oud en gemeentebode van beroep. Zij verklaarden dat Jannigje op 21 september 1865 om half zeven in de avond te Erichem is overleden in de leeftijd van ruim vier en zeventig jaar. Ze was zonder beroep, geboren te Lienden en woonachtig te Erichem. Ze is geboren op 1 december 1790. Jannigje was weduwe van Willem van der Heijden (1794-1837) en een dochter van wijlen de echtelieden Cornelis Timmer (1753-1811) en Jannigje van Meerten (±1759-1822).2

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Buren, overlijdensakten, 1865, aktenummer 25. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jannigje-van-meerten-%c2%b11759-1822-en-cornelis-timmer-1753-1811/.