Home » Genealogie » Overlijdensakte van Roelof van Meerten (1779-1853)

Overlijdensakte van Roelof van Meerten (1779-1853)

Overlijdensakte van Roelof van Meerten (1779-1831) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Roelof van Meerten (1779-1831) weergegeven.1 Op 30 augustus 1831 om tien uur in de ochtend verscheen Willem van Meerten (1777-1848) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden om aangifte te doen van het overlijden van zijn broer. De ambtenaar in functie was burgemeester Aart Verbrugh (1772-1846). Willem was drie en vijftig jaar oud en arbeider van beroep. Hij deed de aangifte samen met Frans Stap (1773-1833), acht en vijftig jaar oud en veldwachter van beroep. Beide getuigen woonden te Lienden. De eerste aangever was de broer van de overledene, de tweede een vriend. Zij verklaarden dat Roelof op 29 augustus 1831 te Lienden is overleden in de ouderdom van een en vijftig jaar.2 Hij was de echtgenoot van Cijbertje3 Timmer (1788-1853) en een zoon van wijlen de echtelieden Herbert van Meerten (?-?) en Gerritje van Meerten (±1741-1823). De akte is ondertekend, behalve door Willem, die verklaarde niet te kunnen schrijven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1831, aktenummer 49. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-roelof-van-meerten-1779-1831/.
  3. Hier met haar roepnaam Bartje genoemd.