Home » Genealogie » Overlijdensakte van Gijsberta Johanna van der -Heijden (1872-1883)

Overlijdensakte van Gijsberta Johanna van der -Heijden (1872-1883)

Overlijdensakte van Gijsberta Johanna van der Heijden (1872-1883) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Gijsberta Johanna van der Heijden (1872-1883) weergegeven.1 Op 12 januari 1883 verscheen Jospehus Adrianus Willebrordus Grijseels (1855-1905) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om aangifte te doen van het overlijden van Gijsberta Johanna. Josephus Adrianus Willebrordus was zeven en twintig jaar en bidder van beroep. Hij deed de aangifte samen met Frederik Lorié (1830-1916), twee en vijftig jaar oud en bidder van beroep. Beide getuigen woonden te ’s-Gravenhage. Zij verklaarde dat Gijsberta Johanna op 11 januari 1883 om half elf in de ochtend is overleden in de leeftijd van tien jaar. Zij was geboren en woonachtig te ’s-Gravenhage.2 Gijsberta Johanna was een dochter van Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) en Metje van Meerten (1841-1929).3 Karel Johannes was stukadoor van beroep en Metje zonder beroep. Het echtpaar woonde te ’s-Gravenhage.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Gravenhage, overlijdensakten, 1883, aktenummer 109. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-gijsberta-johanna-van-der-heijden-1872/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-metje-van-meerten-1841-1929-en-karel-johannes-van-der-heijden-1840-1887/.