Home » Genealogie » Overlijdensakte van Wilhelmus Karel Gerardus van der Heijden (1870-1884)

Overlijdensakte van Wilhelmus Karel Gerardus van der Heijden (1870-1884)

Overlijdensakte van Wilhelmus Karel Gerardus van der Heijden (1870-1884) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Wilhelmus Karel Gerardus van der Heijden (1870-1884) weergegeven.1 Op 20 maart 1884 verscheen Dirk Jacobus Jouvenaar (1850-1929) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om aangifte te doen van het overlijden van Wilhelmus Karel Gerardus. Dirk Jacobus was twee en zestig jaar oud en bidder van beroep. Hij deed de aangifte samen met Dirk van der Tas (1821-1888), twee en zestig jaar oud en zonder beroep. Beide getuigen woonden te ’s-Gravenhage. Zij verklaarden dat Wilhelmus Karel Johannes op 18 maart 1884 om één uur in de middag is overleden in de leeftijd van dertien jaar. Hij was geboren en woonachtig te ’s-Gravenhage.2 Hij was een zoon van Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) en Metje van Meerten (1841-1929).3 Karel Johannes was stukadoor van beroep, Metje was zonder beroep en het echtpaar woonde te ’s-Gravenhage.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Gravenhage, overlijdensakten, 1884, aktenummer 728. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-wilhelmus-karel-gerardus-van-der-heijden-1870-1884/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-metje-van-meerten-1841-1929-en-karel-johannes-van-der-heijden-1840-1887/.