Home » Genealogie » Overlijdensakte van Franciscus van der Heijden (1879-1953)

Overlijdensakte van Franciscus van der Heijden (1879-1953)

Overlijdensakte van Franciscus van der Heijden (1879-1953) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Franciscus van der Heijden (1879-1953) weergegeven.1 Op 10 september 1953 verscheen Pieter Gouwens (1881-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om aangifte te doen van het overlijden van Franciscus. Pieter was een en zeventig jaar oud en zonder beroep. Hij verklaarde dat Franciscus op 9 september 1953 om half vier in de nacht is overleden in de leeftijd van vier en zeventig jaar. Hij was zonder beroep en geboren en woonachtig te ’s-Gravenhage.2 Franciscus was de echtgenoot van Henderijntje Groenewegen (1879-?) en een zoon van wijlen de echtelieden Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) en Metje van Meerten (1841-1929).3

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Gravenhage, overlijdensakten, 1953, aktenummer 1807. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-franciscus-van-der-heijden-1879-1953/.
  3. Het parenteel van zijn ouders is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-metje-van-meerten-1841-1929-en-karel-johannes-van-der-heijden-1840-1887/.