Home » Genealogie » Geboorteakte van Gijsberta Johanna van der Heijden (1872-?)

Geboorteakte van Gijsberta Johanna van der Heijden (1872-?)

Geboorteakte van Gijsberta Johanna van der Heijden (1872-?) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de geboorteakte van Gijsberta Johanna van der Heijden (1872-?) weergegeven.1 Op 16 december 1872 verscheen Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. De ambtenaar in functie was wethouder Everardus Bonifacius baron Wittert van Hoogland (1798-1881). Karel Johannes was twee en dertig jaar oud, stukadoor en woonachtig te ’s-Gravenhage. Hij verklaarde dat Gijsberta Johanna op 14 december 1872 om twee uur in de middag is geboren. De naam van haar moeder was Metje van Meerten (1841-1929).2 Karel Johannes had twee getuigen meegebracht: (1) Gerrit van Vliet (±1830-?), twee en veertig jaar oud en stukadoor van beroep, en (2) Johannes Haring (±1835-?), zeven en dertig jaar oud en schoenmaker van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Gravenhage, geboorteakten, 1872, aktenummer 3323. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-metje-van-meerten-1841-1929-en-karel-johannes-van-der-heijden-1840-1887/.