Home » Genealogie » Overlijdensakte van Frederik Willem Diemer (1870-1940)

Overlijdensakte van Frederik Willem Diemer (1870-1940)

Overlijdensakte van Frederik Willem Diemer (1870-1940) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Frederik Willem Diemer (1870-1940) weergegeven.1 Op 12 februari 1940 om vijf uur in de middag is Frederik Willem overleden in de leeftijd van negen en zestig jaar.2 Frederik Willem was weduwnaar van Maria Willemina Stunnenberg (1864-1916).3 Hij was een zoon van wijlen de echtelieden Roelof Diemer (1835-1898) en Sophia Johanna Willemsen (1837-?). De aangifte van het overlijden werd gedaan door Anton Jacobus Belser, twee en zestig jaar oud en aanspreker van beroep. De akte is opgemaakt op 14 februari 1940.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Amsterdam, overlijdensakten, 1940, aktenummer 21. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Amsterdam: www.archief.amsterdam.
  2. De geboorteakte van Frederik Willem is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-frederik-willem-diemer-1870-1940/.
  3. De huwelijksakte van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/huwelijksakte-van-maria-willemina-stunnenberg-1864-1916-en-frederik-willem-diemer-1870-1940/.