Home » Genealogie » Huwelijksakte van Maria Willemina Stunnenberg (1864-1916) en Frederik Willem Diemer (1870-1940)

Huwelijksakte van Maria Willemina Stunnenberg (1864-1916) en Frederik Willem Diemer (1870-1940)

Huwelijksakte van Maria Willemina Stunnenberg (1864-1916) en Frederik Willem Diemer (1870-1940) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam.

Hierboven wordt de huwelijksakte weergegeven van Maria Willemina Stunnenberg (1864-1916) en Frederik Willem Diemer (1870-1940).1 Op 2 april 1890 verschenen Maria Willemina en Frederik Willem voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Amsterdam om hun huwelijk te laten voltrekken.

Frederik Willem Diemer was negentien jaar oud en kleermaker van beroep. Hij was geboren te Arnhem2 en een zoon van Roelof Diemer (1835-1898) en Sophia Johanna Willemsen (1837-?). Roelof was lettergieter van beroep en het ouderlijk echtpaar woonden te Amsterdam.

Maria Willemina Stunnenberg was vijf en twintig jaar oud en dienstbode van beroep. Zij was geboren te Opheusden3 en een dochter van Peter Stunnenberg (1836-1913) en Gerritje van Meerten (1836-1904).4 Peter was mandenmaker van beroep en het ouderlijk echtpaar woonden te Tiel.

Beide ouders waren aanwezig bij de huwelijksvoltrekking en verleenden hun toestemming voor het voorgenomen huwelijk. De beide afkondigingen werden gedaan op 24 november 1889 en 1 december 1889. Het aanstaande echtpaar heeft de geboorteakten aan de ambtenaar te geven. Bij dit huwelijk gaven beiden aan een kind te erkennen, met de naam Marinus Stunnenberg (1889-?). Marinus was op 31 december 1889 geboren te Tiel en vermoedelijk een voorechtelijk kind van Maria Willemina en Frederik Willem. Na deze zaken heeft de ambtenaar Frederik Willem en Maria Willemina gevraagd of zij elkaar willen aannemen tot echtgenoten, ‘en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijkschen Staat verbonden zijn’. Deze vraag werd beantwoord met een ‘uitdrukkelijk’ ‘ja’-woord.

De volgende getuigen waren aanwezig die ook de akte hebben ondertekend:

  1. Berend Derk Diemer (1867-?), drie en twintig jaar oud, lettergieter van beroep en broer van de bruidegom.
  2. Gerard Keisfer (±1857-?), drie en dertig jaar oud en militair van beroep.
  3. Baptist Piereo (±1861-?), negen en twintig jaar oud en lettergieter van beroep.
  4. Lucas Cremer(±1863-?), zeven en twintig jaar en lettergieter van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Amsterdam, Huwelijksakten, 1890, aktenummer 609. Te raadplegen via de website van het Stadsarchief Amsterdam: www.archief.amsterdam.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-frederik-willem-diemer-1870-1940/.
  3. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-maria-willemina-stunnenberg-1864-1916/.
  4. Het parenteel van haar ouders is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-gerritje-van-meerten-1836-1904-en-peter-stunnenberg-1836-1913/.