Home » Evenement » Is er in Nederland en Vlaanderen nog behoefte aan een besloten geologiebijeenkomst? – Verzoek tot het komen van een intern-geologische ontmoeting

Is er in Nederland en Vlaanderen nog behoefte aan een besloten geologiebijeenkomst? – Verzoek tot het komen van een intern-geologische ontmoeting

Beste uitdragers van het klassieke scheppingsgeloof,

In 1985 (toen ik nog in de boerenkool zat) werd er een congres gehouden onder de titel ‘Creationisme en Geologie’.1  Naast drie ingevlogen sprekers (dr. Wiklander, dr. Brand en dr. Roth) waren er vier geleerden met enige academisch-geologische kennis aanwezig als spreker of panellid (drs. Zoutewelle, drs. Van den Wolf, ing. Van der Louw en ing. Wiegers). Na het bestuderen van kranten- en andere artikelen over dit congres, dacht ik aan het heden. Tegenwoordig worden, enige uitzonderingen daargelaten, alle geologische sprekers ingevlogen en dan vooral uit Angelsaksische landen 2 Er zijn natuurlijk uitzonderingen3, maar creationaire geologie lijkt in Nederland een wat ondergeschoven kindje te zijn. Daar waar het nog wel openbaar komt, is dit veelal het werk van solisten. Het is nu echter niet de tijd om te jeremiëren, maar om indachtig te zijn aan het Ora et Labora, bid en werk.

Iemand liet mij via de e-mail het volgende weten:

“Er is flink wat verdeeldheid, we zijn allemaal wat egotripperig (…) en we ontberen een organisatorisch kader. We kunnen (…) zelfs geen interne bijeenkomsten meer beleggen waarin we onderling over creationistische [geologische] thema’s informatie uitwisselen en daarover discussiëren.”

Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Mijn persoonlijke energie is beperkt door ernstig hartfalen en het wachten is op een harttransplantatie. In gebed of de Heere de middelen nog zou willen zegenen, geeft Hij het nog dat ik op het ziekbed nog wat kan doen (zoals lezen, artikelen schrijven en zaken overdenken). Het idee vatte post om opnieuw een besloten (dus interne) CreaGeo-bijeenkomst te organiseren om met elkaar van gedachten te wisselen over geologische en paleontologische thema’s. In de hoop dat het een vruchtbare bijeenkomst wordt en dat deze vruchtbaarheid ook naar buiten toe zal stralen. Daarom wil ik vandaag polsen of er animo bestaat om te komen tot een dergelijke meeting. Anders is het jammer om de beperkte energie die er is bij voorbaat nutteloos in te steken. Mocht er animo zijn voor een besloten geologiemeeting voor creationisten die het klassieke scheppingsgeloof en warm hart toedragen, dan wil ik de beperkte energie daar graag voor inzetten. De datum die ik voor een besloten bijeenkomst in gedachten had is D.V. zaterdag 20 april 2024.4 Ben voornemens deze bijeenkomst te beleggen in de omgeving van Opheusden (Gemeente Neder-Betuwe). Opgeven kan door te reageren op deze e-mail of via ons contactformulier. Mogelijk zijn er mensen die over een geologisch thema, waar ze de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest, willen presenteren. Reageer dan op deze mail of laat uw verzoek weten via ons contactformulier.
In navolging van de naturalist prof. dr. Johan Braeckman zou ik graag zien dat we interdisciplinair werken.5 Daarom wordt deze uitnodiging ook verzonden naar natuurkundigen, chemici, biologen, maar ook naar filosofen en theologen die geïnteresseerd zijn in natuurwetenschappelijke thema’s. Om zo te komen tot een vakoverstijgende uitwisseling van ideeën. Mocht u op de genoemde datum niet kunnen komen, maar wel graag willen meedenken over deze vraagstukken, geef dit dan ook door dan wordt u meegenomen in de correspondentie. Soli Deo Gloria, tot eer van onze Schepper en tot heil en nut van onze naaste.

Hartelijke groet,

Jan van Meerten
Fundamentum
www.oorsprong.info

Voetnoten

  1. Ben momenteel bezig met een uitwerking hiervan voor de website ‘Oorsprong’.
  2. Zie bijv.: https://oorsprong.info/dinosauriers-bezien-vanuit-het-scheppingsparadigma-dr-matt-mclain-in-zesdelige-serie-van-center-for-thinking-biblically/ of de bijdragen van dr. Ross (lezing), Garner (MSc.) (lezing), dr. McLain (lezing) en dr. Coulson (lezing) op het congres ‘Bijbel & Wetenschap’ georganiseerd door Fundamentum.
  3. Zo hield drs. Tom Zoutewelle afgelopen jaar een geologische lezing op het congres in Gouda (lezing) en was hij ook aanwezig bij een Fachtagung Geologie van Wort und Wissen (aankondiging). Vorig jaar presenteerden ing. Heerema en ir. Van Heugten een poster op de International Conference on Creationism (artikel). Drs. Hans Hoogerduijn was twee jaar geleden te gast op het congres ‘Bijbel & Wetenschap’ (lezing) en hij is eveneens bezig met een manuscript waarin het ‘Rekolonisatiemodel’ wordt uitgewerkt. Begin 2022 publiceerden dr. Wim de Jong en drs. Gea Mulder twee artikelen over diapirisme (artikel). Er is vast nog meer te noemen, wat nu hier vergeten wordt. Op de website Fundamentum besteden we ook wel aandacht aan dit vakgebied.
  4. Zie: https://oorsprong.info/besloten-geologiebijeenkomst-creageo-vanwege-gezondheidsproblemen-organisator-voor-de-laatste-keer-verplaatst-naar-20-april-2024-d-v/.
  5. https://oorsprong.info/prof-dr-johan-braeckman-hangt-zijn-professorenmantel-aan-de-wilgen-niet-alle-vakgebieden-accepteren-de-doorwerking-van-darwins-universele-zuur/.