Home » Genealogie » Huwelijksakte van Pieter Johannes van der Heijden (1864-1927) en Johanna Francisca Maria Daniels (1866-1920)

Huwelijksakte van Pieter Johannes van der Heijden (1864-1927) en Johanna Francisca Maria Daniels (1866-1920)

Huwelijksakte van Pieter Johannes van der Heijden (1864-1927) en Johanna Francisca Maria Daniels (1866-1920) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Pieter Johannes van der Heijden (1864-1927) en Johanna Francisca Maria Daniels (1866-1920) weergegeven.1 Op 25 september 1889 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om een huwelijk aan te gaan.

Pieter Johannes van der Heijden was vijf en twintig jaar oud en stukadoor van beroep. Hij was geboren en woonachtig te ’s-Gravenhage.2 Pieter Johannes was de meerderjarige zoon van wijlen Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) en Metje van Meerten (1841-1929).3 Metje was strijkster van beroep en woonachtig te ’s-Gravenhage. Zij was aanwezig op de bruiloft en gaf toestemming tot dit huwelijk.

Johanna Francisca Maria Daniels was drie en twintig jaar oud en winkelierster van beroep. Zij was geboren te ’s-Hertogenbosch en woonachtig te ’s-Gravenhage.4 Johanna Francisca Maria was de meerderjarige dochter van Johannes Daniels (1843-1908) en Gertrudis Wagenaar (1841-1931). Johannes was timmerman van beroep, Gertrudis was winkelierster van beroep en het echtpaar woonde te ’s-Gravenhage.

De afkondigingen hebben onverhinderd plaatsgehad te ’s-Gravenhage op 25 augustus 1889 en op 6 september 1889. Het aanstaande echtpaar heeft de volgende stukken overhandigd: (1) Hun geboorteakten, (2) de overlijdensakte van de vader van de bruidegom, (3) de toestemming door de kolonel aan Pieter Johannes, die als militair diende, tot het aangaan van dit huwelijk, (4) het certificaat van deelname aan de Nationale Militie, en (5) een proces verbaal van de kantonrechter te ’s-Gravenhage op 16 september 1889. Hierin staat dat de bruid de ouderlijke toestemming niet had gekregen op de gemeldde dag. Toen zij voor de kantonrechter verschenen was haar vader, hoewel hij verschillende malen opgeroepen is, niet verschenen. Na het overhandigen van de stukken en de vragen van de ambtenaar gaven zij elkaar het ‘Ja’-woord.

Het echtpaar had de volgende getuigen meegebracht:

  1. Petrus Daniels (1832-1910), acht en vijftig jaar oud, hoofdagent van de politie en oom van de bruid.
  2. Franciscus Cornelis Roost (±1865-?), vier en twintig jaar oud, beeldhouwer van beroep en woonachtig te Rotterdam.
  3. Cornelis Leendert van Onselen (±1849-?), veertig jaar oud en spiegelmaker van beroep.
  4. Cornelis Pieter Paulus Smit (1862-1926), zeven en twintig jaar oud en agent van politie van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Gravenhage, huwelijksakten, 1889, aktenummer 848. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-pieter-johannes-van-der-heijden-1864-1927/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-metje-van-meerten-1841-1929-en-karel-johannes-van-der-heijden-1840-1887/.
  4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johanna-francisca-maria-daniels-1866-1920/.