Home » Genealogie » Overlijdensakte van Johanna Francisca Maria Daniels (1866-1920)

Overlijdensakte van Johanna Francisca Maria Daniels (1866-1920)

Overlijdensakte van Johanna Francisca Maria Daniels (1866-1920) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Voorburg.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Johanna Francisca Maria Daniels (1866-1920) weergegeven.1 Op 13 april 1920 verscheen Hendrikus Wilhelmus Theodorus van Wouw (1883-1949) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Voorburg om aangifte te doen van het overlijden van Johanna Francisca Maria. Hendrikus Wilhelmus Theodorus was zes en dertig jaar oud, aanspreker van beroep en woonachtig te Voorburg. Hij deed de aangifte samen met Wiebe Nota (1879-1927), een en veertig jaar oud, gemeentebode van beroep en eveneens wonende te Voorburg. Zij verklaarden dat Johanna Francisca Maria 12 april 1920 om tien over elf in de ochtend is overleden in de leeftijd van drie en vijftig jaar. Zij was zonder beroep, geboren te ’s-Hertogenbosch en woonachtig te Voorburg.2 Zij was de echtgenote van Pieter Johannes van der Heijden (1864-1927). Johanna Francisca Maria was de dochter van wijlen Johannes Daniels (1843-1908) en Gertrudis Wagenaar (1841-1931). Gertrudis was zonder beroep en woonachtig te Voorburg.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Voorburg, overlijdensakten, 1920, aktenummer 40. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johanna-francisca-maria-daniels-1866-1920/.