Home » Genealogie » Geboorteakte van Johanna Francisca Maria Daniels (1866-1920)

Geboorteakte van Johanna Francisca Maria Daniels (1866-1920)

Geboorteakte van Johanna Francisca Maria Daniels (1866-1920) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Hierboven wordt de geboorteakte van Johanna Francisca Maria Daniels (1866-1920) weergegeven.1 Op 22 mei 1866 verscheen Johannes Daniels (1843-1908) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Hertogenbosch om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. Johannes was drie en twintig jaar oud, timmerman van beroep en woonachtig te ’s-Hertogenbosch. Hij deed de aangifte samen met twee getuigen: (1) Servaas Johannes Jacobus de Klerck (1827-1883), negen en dertig jaar oud en heel- en verloskundige van beroep, en (2) Antonius Johannes Wagenaar (±1842-?), vier en twintig jaar oud en zadelmaker van beroep. Zij verklaarden dat Johanna Francisca Maria op 20 mei 1866 (voorgisteren) om half vier in de nacht. Haar moeder was Gertrudis Wagenaar (1841-1931), zonder beroep. Het echtpaar woonde aan de Beursestraat wijk A nummer 373.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Hertogenbosch, geboorteakten, 1866, aktenummer 308. Te raadplegen via de website van het Brabants Historisch Informatie Centrum: www.bhic.nl.