Home » Genealogie » Geboorteakte van Pieter Johannes van der Heijden (1864-1927)

Geboorteakte van Pieter Johannes van der Heijden (1864-1927)

Geboorteakte van Pieter Johannes van der Heijden (1864-1927) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de geboorteakte van Pieter Johannes van der Heijden (1864-1927) weergegeven.1 Op 6 februari 1864 verscheen Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. De ambtenaar in functie was wethouder Everardus Bonifacius baron Wittert van Hoogland (1798-1881). Karel Johannes was drie en twintig jaar oud, stukadoor van beroep en woonachtig te ’s-Gravenhage. Hij verklaarde dat Pieter Johannes op 5 februari 1864 om zeven uur in de ochtend is geboren. De naam van zijn moeder was Metje van Meerten (1841-1929.2 Karel Johannes had twee getuigen meegebracht: (1) Johan Christiaan Brugman (±1838-?), zes en twintig jaar oud en stukadoor van beroep, en (2) Gerrit Kamerbeek (±1818-?), zes en veertig jaar oud en stukadoor van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Gravenhage, geboorteakten, 1864, aktenummer 334. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-metje-van-meerten-1841-1929-en-karel-johannes-van-der-heijden-1840-1887/.