Home » Genealogie » Geboorteakte van Paulina Petronella Johanna Daniels (1877-?)

Geboorteakte van Paulina Petronella Johanna Daniels (1877-?)

Geboorteakte van Paulina Petronella Johanna Daniels (1877-?) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de geboorteakte van Paulina Petronella Johanna Daniels (1877-?) weergegeven.1 Op 27 januari 1877 verscheen Johannes Daniels (1843-1908) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. De ambtenaar in functie was wethouder Everardus Bonifacius baron Wittert van Hoogland (1798-1881). Johannes was drie en dertig jaar oud, timmerman van beroep en woonachtig te ’s-Gravenhage. Hij verklaarde dat Paulina Petronella Johanna geboren is op 26 januari 1877 om vier uur in de nacht. Haar moeder was Gertrudis Wagenaar (1841-1931). Johannes had twee getuigen meegebracht: (1) Gerrit Simons (±1841-?), zes en dertig jaar oud en timmerman van beroep, en (2) Dirk Koelewijn (±1862-?), vijf en twintig jaar oud en timmerman van beroep. Beide getuigen woonden te ’s-Gravenhage.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Gravenhage, geboorteakten, 1877, aktenummer 319. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.