Home » Genealogie » Huwelijksakte van Johannes van der Brug (1865-1907) en Wilhelmina Carolina Jillissen (1872-1940)

Huwelijksakte van Johannes van der Brug (1865-1907) en Wilhelmina Carolina Jillissen (1872-1940)

Huwelijksakte van Johannes van der Brug (1865-1907) en Wilhelmina Carolina Jillissen (1872-1940) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Johannes van der Brug (1865-1907) en Wilhelmina Carolina Jillissen (1872-1940) weergegeven.1 Op 22 augustus 1894 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om een huwelijk aan te gaan.

Johannes van der Brug was negen en twintig jaar oud en kleermaker van beroep. Hij is geboren te Woudsend (Gemeente Wymbritseradeel) en woonachtig te ’s-Gravenhage.2 Johannes was de meerderjarige zoon van Pieter van der Brug (1819-1894) en Metje van Meerten (1825-1895).3 Het echtpaar is zonder beroep en woonachtig te Woudsend.

Wilhelmina Carolina Jillissen was twee en twintig jaar oud en dienstbode van beroep. Zij is geboren en woonachtig te ’s-Gravenhage.4 Wilhelmina Carolina was de minderjarige dochter van Willem Carel Jillissen en Maria Cornelia van ’t Oosten zich noemende Heijkoop. Willem Carel was metselaar van beroep en Maria Cornelia zonder beroep. Het echtpaar is woonachtig te ’s-Gravenhage. Beide zijn aanwezig bij de huwelijksvoltrekking én gaven hun toestemming tot het voorgenomen huwelijk.

De afkondigingen hebben zonder stuiting plaatsgehad op 12 augustus 1894 en 19 augustus 1894. Het aanstaande echtpaar heeft de volgende stukken overhandigd: (1) hun geboorteakten, (2) de notariële akte waarin de toestemming van de ouders van de bruidegom staat, en (3) het certificaat van voldoening aan de Nationale Militie. Na de vragen van de ambtenaar hebben zij elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

1. Jacobus Kok (±1862-?), twee en dertig jaar oud en kleermaker van beroep.
2. Christianus Claassens (±1870-?), vier en twintig jaar oud en huisschilder van beroep.
3. Johannes Mulder (±1864-?), dertig jaar oud en bediende van beroep.
4. Willem Schepman (±1845-?), negen en veertig jaar en bediende van beroep.

Alle getuigen waren woonachtig te ’s-Gravenhage.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Gravenhage, huwelijksakten, 1894, aktenummer 868. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johannes-van-der-brug-1865-1907/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-metje-van-meerten-1825-1895-en-pieter-van-der-brug-1819-1894/.
  4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-wilhelmina-carolina-jillissen-1872-1940/.