Home » Genealogie » Geboorteakte van Johannes van der Brug (1865-1907)

Geboorteakte van Johannes van der Brug (1865-1907)

Geboorteakte van Johannes van der Brug (1865-1907) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wymbritseradeel.

Hierboven wordt de geboorteakte van Johannes van der Brug (1865-1907) weergegeven.1 Op 20 februari 1865 verscheen Pieter van der Brug (1819-1894) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wymbritseradeel om aangifte te doen van de geboorte van zijn zoon. Pieter was vijf en veertig jaar oud, arbeider van beroep en woonachtig te Woudsend. Hij verklaarde dat Johannes op 17 februari 1865 om zeven uur in de avond is geboren. De naam van zijn moeder was Metje van Meerten (1825-1895).2 Pieter had twee getuigen meegebracht: (1) Wijger van der Meulen (±1831-?), vier en dertig jaar oud, klerk van beroep en woonachtig te Sneek, en (2) Gabe Elzer (1840-1903), vier en twintig jaar oud, klerk van beroep en woonachtig te Sneek.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Wymbritseradeel, geboorteakten, 1865, aktenummer 61. Te raadplegen via de website Alle Friezen: www.allefriezen.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-metje-van-meerten-1825-1895-en-pieter-van-der-brug-1819-1894/.