Home » Genealogie » Geboorteakte van Wilhelmina Carolina Jillissen (1872-1940)

Geboorteakte van Wilhelmina Carolina Jillissen (1872-1940)

Geboorteakte van Wilhelmina Carolina Jillissen (1872-1940) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de geboorteakte van Wilhelmina Carolina Jillissen (1872-1940) weergegeven.1 Op 6 februari 1872 verscheen Johanna Klijbergen2 (1820-?), weduwe Wedepoel3, voor de Ambtenaar van de Burgerlijke stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om aangifte te doen van de geboorte van Wilhelmina Carolina. De ambtenaar in functie was wethouder Everardus Bonifacius baron Wittert van Hoogland (1798-1881). Johanna was een en vijftig jaar oud, vroedvrouw van beroep en woonachtig te ’s-Gravenhage. Zij verklaarde dat Wilhelmina Carolina op 5 februari 1872 om negen uur in de ochtend is geboren. Haar ouders zijn Willem Carel Jillissen (1845-1929) en Maria Cornelia van ’t Oosten zich noemende Heijkoop (1849-1915). De vader is arbeider van beroep. De aangifte werd gedaan in tegenwoordigheid van twee getuigen: (1) Johannes Martinus Geneste (±1815-?), zes en vijftig jaar oud en zonder beroep, en (2) Pieter van den Berg (±1826-?), zes en veertig jaar oud en zonder beroep. Beide getuigen woonden te ’s-Gravenhage.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Gravenhage, geboorteakten, 1872, aktenummer 367. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.
  2. Ze heette Johanna Susanna Kleijbergen.
  3. Ze was weduwe van Johannes Wedepoel (±1808-1854).