Home » Genealogie » Overlijdensakte van Wilhelmina Carolina Jillissen (1872-1940)

Overlijdensakte van Wilhelmina Carolina Jillissen (1872-1940)

Overlijdensakte van Wilhelmina Carolina Jillissen (1872-1940) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Wilhelmina Carolina Jillissen (1872-1940) weergegeven.1 Op 12 februari 1940 verscheen Dirk Goesdorp (1864-1945) voor de Ambtenaar van den Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om aangifte te doen van het overlijden van Wilhelmina Carolina. Dirk was vijf en zeventig jaar oud, begrafenisondernemer van beroep en woonachtig te ’s-Gravenhage. Hij verklaarde dat Wilhelmina Carolina op 10 februari 1940 om tien over half vijf in de middag is overleden in de leeftijd van acht en zestig jaar. Zij was zonder beroep en geboren en woonachtig te ’s-Gravenhage.2 Wilhelmina Carolina was weduwe van Johannes van der Brug (1865-1907) en een dochter van wijlen de echtelieden Willem Carel Jillissen (1845-1929) en Maria Cornelia van ’t Oosten zich noemende Heijkoop (1849-1915).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Gravenhage, overlijdensakten, 1940, aktenummer 429. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-wilhelmina-carolina-jillissen-1872-1940/.