Home » Uncategorized » ‘A Creationist Model of Dinosaur Paleobiogeography’ – Rond de presentatie van dr. Marc Surtees (ICC), een drieluik

‘A Creationist Model of Dinosaur Paleobiogeography’ – Rond de presentatie van dr. Marc Surtees (ICC), een drieluik

Vorig jaar presenteerde zoöloog dr. Marc Surtees uit Schotland een abstract op de ‘Ninth International Conference on Creationism‘ (ICC). Zijn presentatie ging over paleobiogeografie van de dinosauriërs.1 Dr. Surtees gaat er van uit dat de gevonden dinosauriërs uit het Mesozoïcum van ná de zondvloed dateren. Zij spreidden zich vanaf de ark van Noach uit over de aarde. We willen deze visie van dr. Surtees (in de woorden van deze zoöloog) uitwerken in een drieluik. Het eerste deel en tweede deel van dit drieluik omvatten twee presentaties van dr. Surtees. Het derde deel is een samenvatting van de abstract en lezing van dr. Surtees op de ICC (met behulp van zijn PowerPoint die hij ons toestuurde). Het doel van dit drieluik is om studenten en academici te stimuleren tot een soortgelijke deelname (of zelfs met een paper) aan de tiende ICC (vermoedelijk 2028 DV) en een lans te breken voor andere zondvloedmodellen. Vandaag ten slotte deel drie: ‘A Creationist Model of Dinosaur Paleobiogeography‘.

Waimea Canyon op het eiland Kauaʻi (Hawaii). Bron: Wikipedia.

In dit slotdeel vatten we de presentatie samen die dr. Marc Surtees gegeven heeft voor de negende ‘International Conference on Creationism’ (ICC).2 Deze conferentie werd gehouden aan Cedarville University. In de inleiding geeft dr. Surtees aan dat er ontzettend veel geschreven is over de paleobiogeografie van dinosauriërs en dat deze artikelen en het bewijsmateriaal een uitdaging vormt voor creationisten. Surtees geeft aan dat de eerste dinosauriërfossielen gevonden op het zuidelijk halfrond in de aardlagen van het Midden-Trias. De drie belangrijkste clades worden gevonden vanaf het Boven-Trias en Onder-Jura. De grootste diversiteit aan dinosauriërs wordt gevonden in aardlagen van het Midden-Jura tot het Krijt. Dan zijn de dinosauriërs ook verspreid over de hele wereld. Surtees oppert de gedachte dat dinosauriërs vanaf het zuidelijk halfrond zich langzaam over de aarde hebben verspreid. Mogelijk vanwege continentverschuiving, via landbruggen en over zee.

Dit scenario vindt dan plaats ná de zondvloed. Surtees ziet het als zeer onwaarschijnlijk (‘highly improbable’) dat deze beesten tijdens de zondvloed zijn omgekomen. Hij wijst daarbij op de gevonden pootafdrukken (ichnofossielen). Volgens Surtees zijn pootafdrukken zelfs dé sleutel om de aardlagen creationistisch in te delen. Wanneer we pootafdrukken vinden van ‘door-de-neus-ademende’-landdieren dan is dat, voor Surtees, een aanwijzing dat de zondvloed is afgelopen, de aarde droog lag en de ark weer leeg was.3 Het rondbanjeren van dinosauriërs op een onder water staande aarde, waarbij op sommige plaatsen een lasagne aan opeenvolgende aardlagen met pootafdrukken te vinden is, wijst dr. Surtees af. In de presentatie van Surtees wordt een alternatieve verklaring voorgesteld. Hierbij zaten de voorouders van dinosauriërs in de ark en laat het Mesozoïcum een biogeografische verspreiding van dinosauriërs na de zondvloed zien. Het lijkt er bovendien op dat de dinosauriërs gedurende het Mesozoïcum varieerden. Sommige soorten ondergingen reuzengroei (gigantisme), zoals de sauropoden. Deze gedachte om de gevonden dinosauriërs ná de zondvloed te plaatsen is overigens niet nieuw. In Nederland zijn drs. Hans Hoogerduijn en Jan Rein de Wit voorstanders van dit model.4 De Duitse dr. Joachim Scheven presenteerde dit zogenoemde ‘Rekolonisatiemodel’ al in de tweede helft van de vorige eeuw.

Het model geeft kleinere dinosauriërs de tijd om te diversifiëren. Het uiteenvallen van Pangea zorgde voor verschillende transgressies en regressies. Door deze herhaalde overstromingen werd het leeuwendeel van de Mesozoïsche sedimenten afgezet. Volgens Surtees zou dit in enkele honderden jaren ná de zondvloed gebeurd zijn. Het biedt bovendien een verklaring voor de ‘stratomorfe series’ dinosauriërs5, wat een lastig probleem is voor degenen die menen dat het Mesozoïcum door de zondvloed is afgezet. Immers, hoe verklaar je de opeenvolgende variatie onder verschillende groepen dinosauriërs als ze allemaal tegelijk zijn omgekomen tijdens een wereldwijde overstroming.

De biogeografische hypothese van dr. Marc Surtees rond de verspreiding van dinosauriërs ná de zondvloed. Bron: dr. Marc Surtees.

Voetnoten

  1. Over zijn presentatie hebben we vorig jaar zomer ook geschreven: https://oorsprong.info/woensdag-19-juli-2023-derde-en-laatste-officiele-presentatiedag-van-de-icc/.
  2. De samenvatting van zijn lezing is hier te vinden: https://digitalcommons.cedarville.edu/icc_proceedings/vol9/iss1/41/. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van de PowerPoint van Surtees.
  3. Als voorbeeld geeft hij zijn bezoek aan Kroatië. Zie daarvoor deze video: https://oorsprong.info/dinosaurs-of-croatian-carbonate-platform-rond-de-presentatie-van-dr-marc-surtees-icc-een-drieluik/.
  4. Drs. Hans Hoogerduijn hield hierover in 2022 een presentatie op het congres ‘Bijbel & Wetenschap’: .
  5. Zie hier voor uitleg van dit begrip: https://bsg.clubexpress.com/content.aspx?page_id=22&club_id=201240&module_id=37891.