Home » Genealogie » Huwelijksakte van Jelle van der Brug (1861-1940) en Johanna Margaretha Sebilla Lafeber (1880-1955)

Huwelijksakte van Jelle van der Brug (1861-1940) en Johanna Margaretha Sebilla Lafeber (1880-1955)

Eerste blad van de huwelijksakte van Jelle van der Brug (1861-1940) en Johanna Margaretha Sebilla Lafeber (1880-1955) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem.
Tweede blad van de huwelijksakte van Jelle van der Brug (1861-1940) en Johanna Margaretha Sebilla Lafeber (1880-1955) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Jelle van der Brug (1861-1940) en Johanna Margaretha Sebilla Lafeber (1880-1955).1 Op 4 september 1907 verscheen het aanstaande echtpaar voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem om een huwelijk aan te gaan.

Jelle van der Brug was vijf en veertig jaar oud en stempelfabrikant van beroep. Hij was geboren te Wymbritseradeel en woonachtig te Leeuwarden.2 Jelle is weduwnaar van Antje Waaijer (1862-1906). Hij was de meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Pieter (Jelles) van der Brug (1819-1894) en Metje (Jans) van Meerten (1825-1895).3 Pieter was in leven arbeider van beroep en het echtpaar woonde laatst te Woudsend.

Johanna Margaretha Sebilla Lafeber was zes en twintig jaar oud en zonder beroep. Zij was geboren en woonachtig te Arnhem, ze heeft echter de laatste zes maanden gewoond te Leeuwarden.4 Johanna Margaretha Sebilla was de meerderjarige dochter van Bastianus Nicolaas Lafeber (1861-1929) en Johanna van Doornum (1859-1937). Bastianus Nicolaas was muzikant van beroep en Johanna was zonder beroep. Het echtpaar woonde te Arnhem.

De afkondigingen hebben zonder stuiting plaatsgehad te Arnhem en te Leeuwarden op zondag 18 augustus 1907 en 25 augustus 1907. Het aanstaande echtpaar overhandigde de volgende stukken: (1) de geboorteakte van de bruidegom, (2) de overlijdensakte van de voormalige huisvrouw van de bruidegom, (3) de geboorteakte van de bruid, en (4) het bewijs van onverhinderde afkondigingen te Leeuwarden. De ouders van de bruid, resp. vijf en veertig jaar en zeven en veertig jaar oud, hebben toestemming gegeven tot dit huwelijk. Na de vragen van de ambtenaar heeft het echtpaar elkaar het ‘Ja’-woord gegeven.

Het echtpaar had vier getuigen meegebracht:

  1. Geurt Versteeg (1848-1909), negen en vijftig jaar oud en gemeentebode van beroep.
  2. Gerrit van den Berg (1841-?), vijf en zestig jaar oud en gemeentebode van beroep.
  3. Hendrik van Lill (±1845-?), twee en zestig jaar oud en conciërge van beroep.
  4. Hendrik Michiel van der Burg (1875-1953), twee en dertig jaar oud en portier van beroep.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Arnhem, huwelijksakten, 1907, aktenummer 321. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-jelle-van-der-brug-1861-1940/.
  3. Het parenteel voor dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-metje-van-meerten-1825-1895-en-pieter-van-der-brug-1819-1894/.
  4. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johanna-margaretha-sebilla-lafeber-1880-1955/.