Home » Genealogie » Geboorteakte van Johanna Margaretha Sebilla Lafeber (1880-1955)

Geboorteakte van Johanna Margaretha Sebilla Lafeber (1880-1955)

Geboorteakte van Johanna Margaretha Sebilla Lafeber (1880-1955) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem.

Hierboven wordt de geboorteakte van Johanna Margaretha Sebilla Lafeber (1880-1955) weergegeven.1 Op 19 november 1880 verscheen Jan van Doornum (1828-1890) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Arnhem om aangifte te doen van de geboorte van zijn kleindochter. De ambtenaar in functie was wethouder Zacharias Anne Eekhout (1815-1901). Jan was twee en vijftig jaar oud, arbeider van beroep en woonachtig aan de Klarendalschenweg te Arnhem. Hij was bij de bevalling aanwezig geweest. Hij verklaarde dat Johanna Margaretha Sebilla geboren is op vrijdag 19 november 1880 om vier uur in de nacht. De naam van haar moeder was Johanna van Doornum (1859-1937), ongehuwd, zonder beroep en woonachtig te Arnhem. Jan had twee getuigen meegebracht: (1) Evert Willemsen (1821-?), negen en vijftig jaar oud en timmerman van beroep, en (2) Marinus Nicolaas Evers (1826-1893), vier en vijftig jaar oud en verver van beroep. De akte is ondertekend door de getuigen. Jan verklaarde de akte niet te kunnen ondertekenen omdat hij niet kon schrijven.

Bij het huwelijk tussen Bastianus Nicolaas Lafeber (1861-1929) en Johanna van Doornum op 8 maart 1882 werd het kind door dit echtpaar erkend als wettig kind.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Arnhem, geboorteakten, 1880, aktenummer 1364. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.