Home » Genealogie » Geboorteakte van Jelle van der Brug (1861-1940)

Geboorteakte van Jelle van der Brug (1861-1940)

Geboorteakte van Jelle van der Brug (1861-1940) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wymbritseradeel.

Hierboven wordt de geboorteakte van Jelle van der Brug (1861-1940) weergegeven.1 Op 31 december 1861 deed Pieter Jelles van der Brug (1819-1894) voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wymbritseradeel aangifte van de geboorte van zijn zoon. Pieter was drie en veertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij woonde te Heeg. Hij gaf aan dat Jelle op 28 december 1861 om een uur in de middag te Heeg is geboren. Zijn moeder was Metje Jans van Meerten (1825-1895) die op moment van de geboorte van Jelle geen beroep uitoefende. Pieter deed de aangifte samen met: (1) Gurbe Herres van Brug (1833-1902), acht en twintig jaar oud en van beroep Schippersknecht, en (2) Johannes Harmens Reijenga (±1836-?), vijf en twintig jaar oud en schipper van beroep. Beide getuigen woonden in Heeg. Uit de genealogische gegevens weten we dat Jelle op 22 mei 1886 te Wymbritseradeel in het huwelijk trad met Antje Waayer (1862-1906). Na het overlijden van Antje trad Jelle opnieuw, op 4 september 1907, te Arnhem in het huwelijk met Johanna Margarethe Sebilla Lafeber (1880-1955). Jelle overleed te Haarlem op 23 mei 1940.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Wymbritseradeel, geboorteakten, 1861, aktenummer 324. Te raadplegen via de website Alle Friezen: www.allefriezen.nl.