Home » Genealogie » Geboorteakte van Maatje van der Brug (1863-1945)

Geboorteakte van Maatje van der Brug (1863-1945)

Geboorteakte van Maatje van der Brug (1863-1945) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wymbritseradeel.

Hierboven wordt de geboorteakte van Maatje van der Brug (1863-1945) weergegeven.1 Op 15 september 1863 verscheen Pieter (Jelles) van der Brug (1819-1894) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Wymbritseradeel om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter. Pieter was vier en veertig jaar oud, arbeider van beroep en woonachtig te Woudsend. Hij verklaarde dat Maatje op 14 september 1863 om vier uur in de nacht is geboren. Haar moeder was Metje van Meerten (1825-1895).2 Pieter deed de aangifte samen met twee getuigen: (1) Dirk Mientes Althuisius (1821-1864), twee en veertig jaar oud en boer van beroep, en (2) Murk Foekes de Koe (1837-1897), vijf en twintig jaar oud en arbeider van beroep. Beide getuigen woonden te Woudsend.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Wymbritseradeel, geboorteakten, 1863, aktenummer 251. Te raadplegen via de website Alle Friezen: www.allefriezen.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-metje-van-meerten-1825-1895-en-pieter-van-der-brug-1819-1894/.