Home » Genealogie » Overlijdensakte van Johanna Margaretha Sebilla Lafeber (1880-1955)

Overlijdensakte van Johanna Margaretha Sebilla Lafeber (1880-1955)

Overlijdensakte van Johanna Margaretha Sebilla Lafeber (1880-1955) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zaandam.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Johanna Margaretha Sebilla Lafeber (1880-1955) weergegeven.1 Op 20 mei 1955 verscheen Dirk Snel (1894-?) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zaandam om aangifte te doen van het overlijden van Johanna Margaretha Sebilla. Dirk was zestig jaar oud, uitvoerder van beroep en woonachtig te Zaandam. Hij verklaarde dat Johanna Margaretha Sebilla op 19 mei 1955 om vijf voor twaalf is overleden in de leeftijd van vier en zeventig jaar. Zij was geboren te Arnhem en woonachtig te Zaandam.2 Hij was weduwe van Jelle van der Brug (1861-1940) en een dochter van wijlen de echtelieden Bastianus Nicolaas Lafeber (1861-1929) en Johanna van Doornum (1859-1937).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Zaandam, overlijdensakten, 1955, aktenummer 206. Te raadplegen via de website van het Noord-Hollands Archief: www.noord-hollandsarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-johanna-margaretha-sebilla-lafeber-1880-1955/.