Home » Genealogie » Huwelijksakte van Jan Marinus van Meerten (1918-1982) en Dirkje van Lith (1925-1984)

Huwelijksakte van Jan Marinus van Meerten (1918-1982) en Dirkje van Lith (1925-1984)

Huwelijksakte van Jan Marinus van Meerten (1918-1982) en Dirkje van Lith (1925-1984) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Ophemert.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Jan Marinus van Meerten (1918-1982) en Dirkje van Lith (1925-1984) weergegeven.1 Op 9 juli 1942 verscheen dit aanstaande echtpaar voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Ophemert om een huwelijk aan te gaan.

Jan Marinus van Meerten was drie en twintig jaar oud en landbouwer van beroep. Hij is geboren en woonachtig te Zoelen. Hij was de meerderjarige zoon van Jan van Meerten (1877-1958) en Maaike van Dijk (1875-1953). Jan was zes en zestig jaar oud en landbouwer van beroep. Maaike was acht en zestig jaar oud en zonderberoep. Het echtpaar woonde te Zoelen.

Dirkje van Lith was negentien jaar oud en zonder beroep. Zij is geboren en woonachtig te Ophemert. Zij was de minderjarige dochter van Dirk van Lith (1900-1992) en Maria van Beest (1902-1962). Dirk was een en veertig jaar oud en transportarbeider van beroep. Maria was veertig jaar oud en zonder beroep. Het echtpaar woonde te Ophemert.

De wederzijdse ouders waren aanwezig en gaven toestemming tot dit huwelijk. De afkondiging van dit huwelijk heeft zonder stuiting plaatsgehad op 20 juni 1942 te Zoelen. Na het ‘ja’-woord heeft de ambtenaar het huwelijk gesloten.

Het echtpaar had twee getuigen meegebracht:

  1. Barend Johannes van Lith (1890-1965)2, twee en vijftig jaar oud, beerenhouder van beroep, woonachtig te Wadenoijen en de oom van de bruid.
  2. Barend van Lith (1896-1949), vijf en veertig jaar oud, spoorwegarbeider van beroep, woonachtig te Rotterdam en de oom van de bruid.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Ophemert, huwelijksakten, 1942, aktenummer 8. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Dit moet zijn Johannes Barend. Hij was getrouwd met Hermijntje van Hattum (1892-1975).