Home » Genealogie » Overlijdensakte van Hendrik Knierim (1853-1854)

Overlijdensakte van Hendrik Knierim (1853-1854)

Overlijdensakte van Hendrik Knierim (1853-1854) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Hendrik Knierim (1853-1854) weergegeven.1 Op 16 oktober 1854 verscheen Evert Dirk van Bruggen (1821-1891) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Utrecht om aangifte te doen van het overlijden van Hendrik. Evert Dirk is drie en dertig jaar oud en aanspreker van beroep. Hij deed de aangifte samen met Johannes van Embden (±1775-1855), negen en zeventig jaar oud en bediende van beroep. De aangevers verklaarden dat Hendrik op 14 oktober 1854 om zes uur in de avond is overleden in de leeftijd van één jaar. Hendrik is geboren te Utrecht2 en een zoon van Jan Carel Knierim (1821-1899) en Maria van Meerten (1820-1860).3 Jan Carel is sigarenmaker van beroep en het echtpaar woont in de Vinkenburgsteeg G98.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Utrecht, overlijdensakten, 1854, aktenummer 1281. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-hendrik-knierim-1853-1854/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-maria-van-meerten-1820-1860-en-jan-carel-knierim-1821-1899/.