Home » Genealogie » Overlijdensakte van Maaike van Dijk (1875-1953)

Overlijdensakte van Maaike van Dijk (1875-1953)

Overlijdensakte van Maaike van Dijk (1875-1953) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zoelen.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Maaike van Dijk (1875-1953) weergegeven.1 Op 10 januari 1953 verscheen Jan van Meerten (1877-1958) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Zoelen om aangifte te doen van het overlijden van zijn vrouw. Jan was vijf en zeventig jaar oud en landbouwer van beroep. Hij woonde te Zoelen. Jan verklaarde dat Maaike op 9 januari 1953 om tien over half twaalf in de avond is overleden in de leeftijd van zeven en zeventig jaar. Maaike was zonder beroep en geboren (en voor haar overlijden nog steeds woonachtig) te Zoelen.2 Zij was de echtgenote van Jan van Meerten en de dochter van wijlen de echtelieden Antonie van Dijk (1835-1913) en Maaike den Otter (1840-1915).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Zoelen, overlijdensakten, 1953, aktenummer 1. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Haar geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-maaike-van-dijk-1875-1953/.