Home » Genealogie » Huwelijksakte van Hendrik van Meerten (1791-1860) en Elisabeth Fukkink (1802-1865)

Huwelijksakte van Hendrik van Meerten (1791-1860) en Elisabeth Fukkink (1802-1865)

Eerste blad van de huwelijksakte van Hendrik van Meerten (1791-1860) en Elisabeth Fukkink (1802-1865) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Driebergen.
Tweede blad van de huwelijksakte van Hendrik van Meerten (1791-1860) en Elisabeth Fukkink (1802-1865) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Driebergen.

Hierboven wordt de huwelijksakte van Hendrik van Meerten (1791-1860) en Elisabeth Fukkink (1802-1865) weergegeven.1 Het aanstaande echtpaar verscheen op 6 mei 1820 voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Driebergen om een huwelijk aan te gaan.

Hendrik van Meerten was negen en twintig jaar oud en smidsknecht van beroep. Hij is geboren te Ingen, provincie Gelderland op (zoals blijkt uit een extract uit het doopboek van de Hervormde Gemeente te Ingen) 12 maart 1791 en woonachtig te Driebergen.2 Hij was de meerderjarige zoon van wijlen de echtelieden Cornelis van Meerten (?-1806) en Maria van Ingen (?-1802). De ouders zijn al overleden, Cornelis in de maand januari 1806 en Maria in 1802. Dit laatste blijkt uit twee akten die opgemaakt zijn door het notariaat welke opgemaakt is door de Schout van Ambt Lienden, Porovincie Gelderland. Deze akte werd op 5 april 1820 geregistreerd. Ook de grootouders van zowel de zijde van de vader als van de moeder zijn al overleden. Er blijkt ook dat de getuige aan zijn verplichting aangaande de Nationale Militie voldaan heeft en daar een certificaat van heeft afgeleverd.

Elisabeth Fukkink was achttien jaar oud en zonder beroep. Ze is geboren en gedoopt op 6 juni 1802 (zoals blijkt door een extract uit het doopboek van de Hervormde Gemeente te Driebergen) en woonachtig te Driebergen.3 Ze is de minderjarige dochter van Gerrit Fukkink (1751-1834) en Elisabeth van Lutzenburg (1763-1843). Gerrit was acht en zestig jaar oud en koopman van beroep. Beide ouders woonden te Driebergen en waren aanwezig bij de huwelijksvoltrekking.

De aankondigingen hebben zonder stuiting in de Gemeente Driebergen plaatsgehad op zondag 23 april 1820 en op zondag 30 april 1820 voor het huis van de Gemeente. Na het ‘Ja’-woord is het huwelijk door de ambtenaar voltrokken.

Het echtpaar hadden vier getuigen meegebracht:

  1. Cornelis van Leersum (±1769-?), een en vijftig jaar oud, broodbakker van beroep en woonachtig te Driebergen.
  2. Willem Harmse (±1787-?), drie en dertig jaar oud, schoenmaker van beroep en woonachtig te Driebergen.
  3. Wessel van Setten (±1763-1837), zeven en vijftig jaar oud, smid van beroep en woonachtig te Driebergen.
  4. Bart van Elst (±1763-?), zeven en vijftig jaar oud, wagenmaker van beroep en woonachtig te Driebergen.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Driebergen, huwelijksakten, 1820, aktenummer 1. Te raadplegen via de website van het Utrechts Archief: www.hetutrechtsarchief.nl.
  2. Zijn doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-hendrik-van-meerten-1791-1860/.
  3. Haar doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-elisabeth-fukkink-1802-1865/.